Reisevilkår for NoF Travel

Nedenfor vil du se de vilkår som vi spesielt vil fremheve, eller som ikke er detaljbeskrevet i Lov om pakkereiser. For NoF Travel gjelder for øvrig i de vilkår som er fastsatt i Lov om pakkereiser dersom ikke annet er presisert.

Medlem av reisegarantifondet
NoF Travel er medlem av Reisegarantifondet. Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereiser mot tap ved konkurs, akkord eller insolvens hos arrangøren.

Reisegarantifondet

Påmelding og reservasjon
Påmelding skjer ved henvendelse til Natur og Fritid AS. Du blir da satt på liste for turen. Den forpliktende påmeldingen skjer i neste omgang ved å betale en påmeldingspris (despositum), og det er først når du har betalt dette at du er formelt påmeldt og får en påmeldingsbekreftelse.  

Depositum og betaling 
Påmeldingsprisen, som er en del av totalprisen, er normalt være ca 25 % av totalpris. Prisen er imidlertid avhengig av betingelsene til våre lokale leverandører, som varierer mye. Depositumet skal i utgangspunktet sikre turarrangøren mot tap av ikke refunderbare kostnader. Den reisende må evt. sikre sitt depositum gjennom egen reiseforsikring.

Tidspunkt for betaling av reisen vil variere fra tur til tur, og oppgis i turprospektet eller eventuelt pr. korrespondanse i forkant av krav om betaling av depositum. Seneste betalingstidspunkt vil normalt være minst 30 dager før avreise. Det er Natur og Fritid AS som sender faktura. Betaling skjer ved overføring til vår bankkonto 3080 30 48068. NoF Travel reiser vil kunne betales med kredittkort, men vil da bli belastet med et kredittkortgebyr på 2,0 % av fakturasummen.

Prissetting
Prisene er cirkapriser. Dette bl.a. fordi reisene normalt sett planlegges lang tid i forveien. Dermed er det knyttet usikkerhet til valutakurser og andre kostnadskomponenter. NoF Travel forbeholder seg retten til å kunne øke prisene med opptil 10% på en reise etter innbetaling av depositum. Ved økninger utover dette vil NoF Travel ta kontakt med deltagerne for å innhente aksept.

Reisestart
NoF Travel har et begrenset antall reiser og har dermed ikke full tilgang som reisebyrå i forhold til flyselskapene. NoF Travel vil derfor kunne starte sine turer ut fra flyplass i besøkslandet. Det er vanlig at vi gjør det slik dersom det er dyre/kompliserte flyreiser fram til besøksdestinasjonen. NoF Travel samarbeider med Travelnet Os Reisebyrå, slik at våre deltakere vil bli tilbudt tilpasset korresponderende reise gjennom dette reiseselskapet.

Handlekurv