Personvernerklæring for Natur og Fritid AS

For å kunne drive vår virksomhet med tilbud, salg og service til våre kunder er det nødvendig å behandle personopplysninger. Det er viktig for oss å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte.

Vi behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler. Dette er forankret i personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Vi overfører et nødvendig minimum av personopplysninger til våre samarbeidsparter nevnt nedenfor for at våre nettsider skal fungere teknisk og handel kan skje. Vi selger derimot ikke, videreformidler ikke eller overfører personopplysninger til andre enn de nødvendige partnere som er nevnt.

Vi beskriver på denne siden hvilke opplysninger vi behandler, hvilke rettigheter som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger, hva som er formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Nedenfor følger det informasjon om personopplysninger vi behandler om deg, formålet og det lovlige grunnlaget med behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, mv.

Butikk
Du kan handle kontant i vår fysiske butikk uten at vi trenger dine personopplysninger. I de fleste tilfelle vil vi allikevel registrere kjøp i vårt regnskapssystem på ditt navn. Vi vil i tilfelle da behandle navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og hva som er kjøpt for å kunne håndtere og registrere dine kjøp, gi oppfølging og kundeservice. Slik behandling skjer på grunnlag av dine kjøp når det er rimelig å si at behandlingen er nødvendig (varer med garanti etc.) , og det er interesse for å følge opp kundeforholdet med deg.

Nettbutikk 
Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, epostadresse for at du skal kunne gjennomføre kjøp på naturogfritid.no. Grunnlaget for behandlingen er enkelt nok å kunne oppfylle avtalen om kjøp med deg og eventuell oppfølging av salget. Tilsvarende gjelder data på «Min side». Persondata herfra behandles for å kunne oppfylle brukeravtale og følge opp tidligere ordre med deg. Du kan imidlertid handle direkte uten å registrere deg med konto på «Min side«.

Markedsføring og sosiale medier
Vi behandler navn og e-postadresse for å sende deg nyhetsbrev med tilbud. Nyhetsbrevet får du kun ved å ha gitt samtykke, og du kan når som helst melde deg av dette. Dersom du følger oss på sosiale medier gjelder personvernreglene og -erklæringen for den enkelte tjeneste. Her vil vi også motta opplysninger om deg direkte og indirekte. F.eks. ved at du følger oss eller besøker vår Facebook-side, kontakter oss, chatter, deler eller kommenterer våre innlegg. Dette gjelder også vår youtube-kanal eller instagram. For slike persondata deler vi behandlingsansvarlig med mediet. Her bruker vi personopplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å selge våre produkter.

Kortbetaling
Betaling med kort går gjennom våre kortleverandører. Vi behandler eller oppbevarer ikke dine kortdata, da transaksjoner og valg av betalingsløsninger skjer eksternt hos våre autoriserte leverandører av betalingstjenester.

Henvendelser
I alle former for kommunikasjon vil vi kunne behandle personopplysninger, også de som ikke er nevnt spesifikt over. Normalt gjelder dette henvendelser vi ønsker å besvare og kommunikasjon vi vil dokumentere. Her vil vi behandle navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som kan følge av henvendelsen og tidligere historikk rundt hendelsen. Denne behandlingen av personopplysninger ansees nødvendig for å kunne besvare og yte service for en kommunikasjon vi er en del av. Det er frivillig å avgi personopplysninger i forbindelse med henvendelser, men for at vi skal kunne løse og besvare henvendelsene tilfredsstillende trenger vi dem.

Ansatte hos bedriftskunder, institusjoner og samarbeidspartnere
Vi samler inn og bruker personopplysninger om personer som er kontaktpersoner hos nåværende og potensielle kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere som er forretningsmessige. Vi gjør dette for å administrere våre relasjoner, utføre og dokumentere og evaluere tjenester.

I mange tilfeller er det nødvendig for oss å innhente personopplysninger for å kunne inngå avtaler med kunder og leverandører. Dette kan inkludere dokumentasjon av at en avtale er inngått. Dersom vi ikke mottar de nødvendige opplysningene, vil vi ikke være i stand til å inngå avtaler.

Personopplysningene vi samler inn her inkluderer navn, kontaktinformasjon, organisasjonen de jobber i og annen relevant informasjon knyttet til deres rolle og kontakt med selskapet. Vi anser behandlingen som nødvendig for å administrere forholdene til de de aktuelle samarbeidspartnere og forretningsforbindelsene, og at verdien dette innebærer forsvarer den begrensede inngripen i personvernet for personene det gjelder.

Vi kan være pålagt å lagre og utlevere opplysninger i tilfeller der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel i samsvar med regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kan også lagre opplysninger så lenge vi mener at de kan bli nyttige, for eksempel i dokumentasjon av tjenestene som vi har utført.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår. Denne informasjonen brukes til å forbedre flyt og opplevelsen på nettsiden, tilpasse og utvikle tjenestene våre, samt tilby funksjonalitet i tjenestene. Informasjonen brukes også til å gi besøkende anbefalinger og tilpasninger som er mest relevant for dem. Dette skjer i forhold til kundeadferd hos de besøkende, som hvilke tjenester som er benyttet, linker som er klikket på, eller hva som er lest.

I denne sammenhengen kan vi bruke personopplysninger til å forbedre nettsiden med utgangspunkt i dataanalyse for å forstå bruken av sidene. Så langt det er mulig bruker vi anonymiserte opplysninger til dette uten å identifisere enkeltpersoner.

Vi behandler personopplysninger ved cookies fordi det er nødvendig for å tilpasse nettsiden til våre brukere og andre formål som er nevnt. Vi sikrer imidlertid personvernet til besøkende på nettsiden ved å bare å benytte dataene til statistiske formål.

Det er en stadig endring av programvare og hvilke informasjonskapsler som benyttes på nettsiden vår. Vi har egne retningslinjer for informasjonskapsler på vår nettside (nede i venstre hjørne). Den informasjonen kommer automatisk opp til din godkjenning når du går inn på siden.

Hvem deler vi dine data med

For å kunne utføre våre tjenester overfor deg er det nødvendig for oss å dele dine personopplysninger med ulike aktører. Dette skjer kun etter ditt samtykke for eksempel i kjøpsprosessen. Utenom dette er det kun i prosesser med utgangspunkt i et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen, deling vil kunne skje.

I forbindelse med nettsalg er det normalt inne transportører som trenger personopplysninger for å sende deg varer. Vi utleverer derfor kontaktopplysninger til våre transportører Postnord og Bring. Disse vil igjen kunne dele opplysningene med sine underleverandører. Vi benytter i noen tilfelle også direkte forsendelse fra våre leverandører der kontaktopplysninger deles. Dette samme gjelder ved videresendinger av produkter for reparasjon eller garantibehandling. På vår nettside vil vi også dele personopplysninger med SVEA finans som forstår betalingsprosessen.

Har du samtykket til å motta tilbud og markedsføring fra oss på epost, internett eller sosiale medier vil vi kunne utlevere personopplysninger som blir behandlet til dette formålet til andre selskaper. Vi kan også overføre personopplysninger annonseplattformer for å tilpasse markedsføring til enkelte grupper av våre kunder. Det er dog noe vi i liten grad har benyttet så langt.

I forbindelse med bruk og analyse av handel og trafikk på våre nettsider behandles data av tredjeparter som håndterer ulike aspekter av behandlingen, for eksempel databasestyring, hosting av nettstedet, e-posttjenester og analyser av trafikk. I slike tilfelle har vi Natur og Fritid forpliktende avtaler som inneholder bestemmelser om personvern og sikkerhet, slik at våre kundedata behandles forsvarlig etter gjeldende lover og regler. Ønsker du mer detaljer om hvilke selskaper dette gjelder så ta gjerne kontakt.

Hvilke rettigheter har du på egne data

I dette avsnittet finner du dine rettigheter ved at vi behandler personopplysninger om deg. Vil du ta i bruk dine rettigheter overfor oss i forhold til dette, så ta kontakt til vår kundeservice på e-post. Din henvendelse vil bli besvart senest innen 14 dager. Skulle det gå lenger tid (ferier og lignende) vil du få beskjed. Ved en henvendelse må du kunne bekrefte din identitet, da vi vil sikre oss mot misbruk og falske identiteter.

Informasjon, innsyn, endring og sletting
De personopplysninger vi behandler om deg har du full rett til å få informasjon om og innsyn i. På denne siden ser du vår detaljerte informasjon om vår generelle behandling av personopplysninger. Ønsker du ytterligere informasjon, så kontakt oss gjerne.

Registrer du en konto, vil de fleste opplysninger du har avgitt kunne håndteres på «Min side», om opplysningene ikke er slettet. Du kan når som helst endre dine opplysninger på din personlige side. Du kan be oss om å slette personopplysninger som ikke er påkrevd eller rette feilaktige opplysninger vi har om deg.

Klageadgang
Vi kan aldri kreve å få dine personopplysninger, men ønsker du å motta varer og tjenester fra oss er tilgang til dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du er av den oppfatning at vi behandler personopplysninger slik vi har beskrevet eller på noe vis bryter personvernlovgivningen, ønsker vi at du tar kontakt slik at vi kan få vurdert og eventuelt rettet opp i feilen. Om vi er uenige eller ikke retter feilen kan du klage til Datatilsynet. Hos Datatilsynet finner du informasjon om dine rettigheter og hvordan du kan kontakte dem. Se: www.datatilsynet.no.

Spørsmål og ansvar for dine personopplysninger

Det er Natur og Fritid AS (org nr 976582659) som er ansvarlig og bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene dine skal behandles, som det er redegjort for på denne siden. Vår behandling av personopplysningene skjer med bakgrunn i virksomheten vi driver og formålet med denne, altså salg av utstyr og bøker til natur og friluftsinteresserte.

I enkelte tilfeller vil vi kunne behandle personopplysninger på annen måte enn det som er nevnt på denne siden. I slike tilfelle vil vi informere dem det gjelder på annet vis enn gjennom denne erklæringen.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via epost til post@naturogfritid.no. Du kan også når som helst kontakte oss eller endre dine opplysninger på din personlige side: naturogfritid.no/min-konto/

Handlekurv