Tilbud på bøker

Vi har et stort utvalg av bøker, her på denne siden finner bøker som er satt ned i pris. Tilbudsprisene her kan skyldes kampanjer fra forlagene eller partier av bøker vi har kjøpt inn til gunstige priser. Vi setter også ned prisene på en del titler vi har i lager dersom salget går tregt.

Felthåndbøker og fugler generelt

 • Add to Wishlist
  Salg!

  Gyldendals store fugleguide (myk perm)

  Europas og Middelhavsområdets fugler i felt

  Fugleboken behandler alle arter som kan sees i Norge og Europa (900). Tegninger i flere drakter av hver fugleart. Piler og korte tekster ved illustrasjoner til hjelp for å oppfatte viktige detaljer.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Europas falker

  Europas falker er en fantastisk foto- og opplevelsesbok, med et unikt og utrolig billedmateriale. Hver rovfuglart presenteres over flere sider med varierte fotografier. Endelig en gjennomarbeidet kvalitetsbok om rovfugler laget i Norge!

  kr 469 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fuglenes fantastiske verden

  Fuglenes fantastiske verden tar deg med på en fotoreise som viser deg mangfoldet av fugler, hva de gjør og et innblikk i deres fantastiske verden.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Hvem er den lille fuglen der?

  Det kvitrer og piper i hvert tre og hver busk. Men hvem er alle de små fuglene? Det får barna (og de voksne) svar på i denne vakre boken som presenterer 20 av de vanligste småfuglene i en morsom og lærerik spørsmål- og svar- form.

  kr 129 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Kor i granskauen

  Fuglene vil danne sangkor i skogen. De er alle svært forskjellige, men alle er flinke til noe! Barn og voksne får bli kjent med ulike fugler.

  kr 244 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Nattens lydløse jegere

  Ugler i Norden

  En fantastisk bok om Nordens ugler, skrevet og vakkert fotografert av de prisbelønte fotografene og forfatterne Felix Heintzenberg og Tom Schandy.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Norske fugler og Norske pattedyr

  Bokpakke

  Nå får du bøkene «Norske fugler» og «Norske pattedyr» samlet til en god pris.

  kr 498 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Bli kjent med fuglene – Bok m/CD

  En fin liten bok for barn eller nybegynnere med gryende fugleinteresse. Boka har akvareller med Trond Haugskott. En CD med fuglesang av 25 vanlige arter i Norge følger med. Se under:

  kr 100 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fugleatlas

  de danske ynglefugles udbredelse 2014-2017

  Fugleatlas de danske ynglefugles udbredelse 2014-2017 tar for seg utbredelesn av 210 danske hekkefugler med tekst, foto, kart og faktaboks.I tillegg omtales 26 arter som er uregelmessige og usikre hekkefugler er samlet i et avsnitt for seg selv.

  kr 698 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Norsk ringmerkingsatlas

  Samlet sett vol.1+2.

  Bøkene presenterer gjenfunnsmateriale fra ringmerking av norske fugler i perioden 1914-1999.

  kr 348 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fugler

  Et ide- og aktivitetshefte

  Et fint hefte der du kan lese om fuglekasser, fuglesang, trekkfugler, utstyr som trengs, ulike former for fugleturer, naturforvaltning og mye annet.

  kr 69 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Piip-show

  En blåmeis familie blir til

  Piip-show, en blåmeisfamilie blir til, er en bild ebok om meiseparet Silje og Pål. På kaffebaren i Seiljeskogen oppstår det søt musikk, og vi får senere være med kjæresteparet på reirbygging, egglegging og ungemating i fuglekassen.

  kr 139 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Illustrated Checklist of the Birds of the World – Volume 1 (Non-passerines)

  Den første illustrerte sjekkliste noensinne over verdens fugler er egentlig to verk i ett. En fullstendig oppdatert taksonomisk sjekkliste, samt illustrasjoner og utbredelseskart for alle verdens fuglearter.

  kr 1 290 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Illustrated Checklist of the Birds of the World – Volume 2 (Passerines)

  Den første illustrerte sjekkliste noensinne over verdens fugler er egentlig to verk i ett. En fullstendig oppdatert taksonomisk sjekkliste, samt illustrasjoner og utbredelseskart for alle verdens fuglearter.

  kr 1 490 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Edderdun fra nord

  Denne boken omhandler den urgamle tradisjonen omkring edderdun, det biologiske,
  kulturhistoriske og juridiske grunnlaget for egg- og dunvær, men forteller også om utnyttelse av andre sjøfugler enn ærfuglen.

  kr 150 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Norsk ringmerkingsatlas vol.1.

  Lommer – Alkefugler

  Boka presenterer gjenfunnsmateriale fra ringmerking av norske fugler i perioden 1914-1999. Første av to volum. Utover de trekkruter som vises for de ulike artene, gir boka kunnskap om fugletrekk, og den er aktuell f.eks i forbindelse med fugleinfluensaen.

  kr 149 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Norsk ringmerkingsatlas vol.2.

  Boka presenterer gjenfunnsmateriale fra ringmerking av norske fugler i perioden 1914-1999. Siste av to volum. Boka omhandler 118 arter av duer, ugler, spetter og spurvefugler.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Collins BTO Guide to Rare British Birds

  Every rare British bird. Every plumage seen

  Collins BTO Guide to Rare British Birds omtaler de sjeldneste fuglene som er sett i Storbritannia og Irland minst fire ganger frem til februar 2015. I tillegg har den en liste med de som er sett mindre enn fire ganger.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Advanced Bird ID Guide

  The Western Palearctic

  Denne ID boka tar for seg alle de karakteristiske drakt-kjennetegnene for alle gjenkjennelige drakter til de 900 artene i vår region. Boka er uten tegninger, ikke for nybegynnere, men velegnet for den som vil vite akkurat hva han skal se etter i felt.

  kr 149 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  The World’s Rarest Birds

  Denne vakkert illustrerte bok skildrer levende de mest truede fuglene på jorden. Det inneholder oppdatert informasjon fra BirdLife International på hva som er truslene for hver art og tiltak som blir tatt for å hjelpe eller verne dem.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Store Færder Fuglestasjon

  gjennom 50 år

  Store Færder Fuglestasjon tar for seg informasjonen som er samlet inn gjennom 50 år. I tillegg er det kartmateriale informasjon om stedets vegetasjon, geologi, furhistorie og historikken om selve stasjonen.

  kr 149 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Birds of Europe, North Africa and the Middle East

  An Annotated Checklist

  Birds of Europe, North Africa and the Middle East er den mest oppdaterte sjekklisten for fugler og underarter registrert i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten, inkludert iran og den arabiske halvøy – utvidet WP.

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Rare Birds of North America

  Den illustrert guiden til Nord-Amerikas sjeldne fugler er en oversikt over arter som normalt ikke forekommer på kontinentet. Gjester fra Asia, Europa, Afrika, Sør-Amerika og havområdene. Hele 275 arter er beskrevet og illustrert.

  kr 228 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Field Guide to the Birds of Chile

  Første engelske felthåndbok av god kvalitet til Chile.

  kr 198 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Birds of Oman

  Helm Field Guides

  Birds of Oman er en flott guide til Omans fugleliv. Boka er skrevet av en av de beste ekspertene på fugler i Midtøsten, R. Porter, sammen med Oman fuglespesialist Jens Eriksen.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  The Life of Buzzards

  The Life of Buzzards avslører gjennom omfattende studier det fascinerende livet til musvåken. Boken gir detaljerte fortellinger om hekkestklusen fra frieri til utfløyne unger.

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Monitoring Bird Populations Using Mist Nets

  Studies in Avian Biology No. 29

  Boka tar for seg gjennomføring og metodikk av overvåking med bruk av mistnett gjennomført i Nord-Amerika med resultater og kritiske vurderinger.

  kr 98 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Birds of the Mascarene

  A comprehensive collection of Endemic, Oceanic, Migratory and Exotic Birds of Mauritius, Rodrigues and Reunion

  Boka er en illustrert guide med over 300 bilder som dekker alle de sjeldne og truede artene inkludert endemiske, oseaniske, trekkende og eksotiske fugler fra Maskarenene. Øyene øst for Madagaskar som består av Mauritius, Reunion og Rodrigues.

  kr 398 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  The Crossley ID Guide:

  Eastern Birds

  Felthåndbok for det østlige Nord-Amerika. Ny og spennende måte og vise fuglene på i plansjer med sammensatte foto som til sammen består av mer enn 10.000 bilder.

  kr 98 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Shrikes and Bush-Shrikes

  Including Wood-Shrikes, Helmet-Shrikes, Shrike Flycatchers, Philentoemas, Batises and Wattle-Eyes

  Artsmonografi som dekker 114 arter i familiene Lanidae og Malaconotidae. Boka favner videre og har adskillig flere plansjer enn Pica’s tilsvarende monografi. For den som kun er opptatt av potensielle norske arter er Pica-boka å foretrekke.

  kr 398 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Guide to Garden Wildlife

  2. utgave

  Guide to Garden Wildlife dekker alle hoveddyregruppene som det er sannsynlig å finne i hager i Storbritannia og Irland. Mer enn 500 arter beskrives i boken.

  kr 129 Kjøp

Fuglebøker om enkeltarter eller artsgrupper

 • Add to Wishlist
  Salg!

  Europas falker

  Europas falker er en fantastisk foto- og opplevelsesbok, med et unikt og utrolig billedmateriale. Hver rovfuglart presenteres over flere sider med varierte fotografier. Endelig en gjennomarbeidet kvalitetsbok om rovfugler laget i Norge!

  kr 469 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fuglenes fantastiske verden

  Fuglenes fantastiske verden tar deg med på en fotoreise som viser deg mangfoldet av fugler, hva de gjør og et innblikk i deres fantastiske verden.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Nattens lydløse jegere

  Ugler i Norden

  En fantastisk bok om Nordens ugler, skrevet og vakkert fotografert av de prisbelønte fotografene og forfatterne Felix Heintzenberg og Tom Schandy.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Storfugl – orrfugl – jerpe

  Boka gir alle kategorier naturinteresserte kunnskap som fram til nå er skaffet til veie om skogsfugl med kjennetegn, utbredelse og atferd. De belyser ulike faktorer som spiller inn i bestandsvingninger, forvaltning, taksering og forskning.

  kr 349 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fossekallen

  – Norges nasjonalfugl

  Boka «Fossekallen – Norges nasjonalfugl» presenterer fossekallens biologi med utgangspunkt i norsk aktivitet og forskning på arten. Forfatteren kjenner fossekallen godt fra sin egen forskning, og har i boka samlet det meste av norsk fossekallkunnskap.

  kr 198 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Shrikes of the World

  Helm Identification Guide Series, Ed. 2

  Gruppe monografi om alle verdens skriker. Med vekt på identifikasjon, habitat, status, rasemessig variasjon og utbredelse.

  kr 749 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fossekallen – Norges nasjonalfugl & Linn Therese og fossekallen

  Bokpakke

  Her får du to flotte bøker om fossekallen samlet til veldig god pris! Forfatter Trond Øigarden kjenner fossekallen godt fra sin egen forskning og lar deg bli kjent med fossekallen på en fantastisk måte.

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Edderdun fra nord

  Denne boken omhandler den urgamle tradisjonen omkring edderdun, det biologiske,
  kulturhistoriske og juridiske grunnlaget for egg- og dunvær, men forteller også om utnyttelse av andre sjøfugler enn ærfuglen.

  kr 150 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  The Peregrine Falcon, 2nd ed.

  Poyser Monographs

  Revidert utgave av klassiker om vandrefalkens biologi. «En av de viktigste artsmonografier som noen gang er skrevet»- Birding World.

  kr 595 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Linn Therese og fossekallen

  Linn Therese er ei aktiv jente på elleve år. En dag hun og mamma snakker om Norges høyeste fjelltopper, går samtalen videre fra nasjonalfjell til nasjonalfugl.

  kr 149 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  The Life of Buzzards

  The Life of Buzzards avslører gjennom omfattende studier det fascinerende livet til musvåken. Boken gir detaljerte fortellinger om hekkestklusen fra frieri til utfløyne unger.

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Shrikes and Bush-Shrikes

  Including Wood-Shrikes, Helmet-Shrikes, Shrike Flycatchers, Philentoemas, Batises and Wattle-Eyes

  Artsmonografi som dekker 114 arter i familiene Lanidae og Malaconotidae. Boka favner videre og har adskillig flere plansjer enn Pica’s tilsvarende monografi. For den som kun er opptatt av potensielle norske arter er Pica-boka å foretrekke.

  kr 398 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Parrots

  A Guide to the Parrots of the World

  Monografien som dekker 350 arter er trolig den beste boka når det gjelder identifikasjon og biologi til verdens ville papegøyer.

  kr 695 Kjøp

Fugle-ID og fuglelokalitetsguider

 • Add to Wishlist
  Salg!

  A Birdwatchers’ Guide to Turkey

  Dekker 37 større viktige fugleområder i tillegg til en del mindre.

  kr 149 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  A Guide to the Birding Hotspots of Northern Israel

  10 hovedområder er beskrevet i detalj mhp på fuglekikking, i tillegg dekkes over 50 andre lokaliteter mer fragmentarisk. Full artsliste for Israel som også viser sesongvariasjonen.

  kr 98 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Rare Birds of North America

  Den illustrert guiden til Nord-Amerikas sjeldne fugler er en oversikt over arter som normalt ikke forekommer på kontinentet. Gjester fra Asia, Europa, Afrika, Sør-Amerika og havområdene. Hele 275 arter er beskrevet og illustrert.

  kr 228 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  The Nature Guide to Eastern Rhodopes

  Dadia, Evros og Nestos – Greece and Bulgaria

  Flott guide til dette unike naturområdet på grensen mellom Hellas og Bulgaria. Boka dekker Rodopifjellene og lavlandsområdene på gresk side. Et område som ikke dekkes på en slik god helhetlig måte i forhold til alle naturverdier i noen andre guider.

  kr 298 Kjøp

Pattedyr, fisk, amfibier og vanndyr

 • Add to Wishlist
  Salg!

  Norske fugler og Norske pattedyr

  Bokpakke

  Nå får du bøkene «Norske fugler» og «Norske pattedyr» samlet til en god pris.

  kr 498 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Norske pattedyr

  Levevis – forskning – trusler – folketro

  Norske pattedyr er ei bok som fyller kunnskapsbehovet om pattedyrene på en ny og bredt anlagt måte. Her kan du lese om dyrenes fantastiske tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og pikante detaljer fra deres familieliv.

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Hvaleventyret

  hvordan vi nesten utryddet det største dyret som har levd

  Historien om jakten på blåhvalen, verdens største dyr. Blåhvalen var nær ved å bli utryddet av den moderne hvalfangsten med raske båter, sprenggranater og harpunkanon

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Reven

  Portrett av et villdyr

  Hva sier egentlig reven? Få rovdyr lever så tett på oss som reven. Andreas Tjernshaugen har gått ut i skogen i sitt lokalmiljø på Nesodden for å finne rev, og skildrer i denne boka sine egne møter med det myteomspunne dyret.

  kr 329 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Huggorm

  Biologien – Fobien – Giften – Mytologien

  Nå kommer den første boken på norsk om hoggorm, den eneste
  giftslangen i norsk fauna og det dyret som undersøkelser viser at de
  fleste av oss kjenner størst redsel for.

  kr 149 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fladdermöss

  i en värld av ekon

  Flaggermus i en verden av ekko er en svensk bok som beskriver verdens flaggermus og deres levevis. Tekstene og bildene gir et fantastisk innblikk i en verden av lyder og lukter som flaggermus møter hver hveld.

  kr 179 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Elgboka

  En spennende bok om elgen. Boka er spekket med interessante fakta og morsommme fortellinger. Rikt illustrert.

  kr 198 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Gaupeboka

  rev utg

  Gaupeboka er en bok i Hyldmos rovdyrbokserie om Nordens fire store rovdyr. I tillegg til faktastoff om gaupa, inneholder hver bok en rammefortelling, eventyr, sagn og ordtak fra hele verden, og kjente naturfotografer har levert flotte fargebilder.

  kr 198 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Rovviltet på Agder

  Hovedforfatter & redaktør Tor Punsvik fascineres som mange av rovviltet, og har gjennom et langt yrkesliv med rovviltarbeid på Agder erfart mye og lært mange spennende mennesker å kjenne.

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fluefiske trinn for trinn

  veien mot livslang fiskeglede

  Boka gir deg en grunnleggende plattform for å komme i gang med fluefiske. Den beskriver utstyret du trenger, både fiskestang, snelle, backing, fluesnøre og fortom, knuter og løkker, forskjellige fluer og fluekast med enhånds- og tohåndsstang.

  kr 259 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Sjøørret

  Storverk om sjøørret og sjøørretfiske. Her finner du alt om sjøørretens historie og biologi. Fluefisket har også her fått en framskutt plass, og innen denne edle sport finnes det rikelig med stoff om blant annet fluefiskeutstyr, fluetyper og fluemønstre.

  kr 269 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Handbook of the Mammals of the World, vol. 7.

  Rodents II

  Bok nr.7 av 9 i serien over verdens pattedyr. Denne serien fra Lynx vil følge det samme suksessfulle oppsett og utforming som forlagets kritikerroste serie Handbook of the Birds of the World. Ta kontakt for brosjyre, katalog eller abonnement på serien.

  kr 1 098 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Handbook of the Mammals of the World, vol. 8.

  Insectivores, Sloths and Colugos

  Bok nr.8 av 9 i serien over verdens pattedyr. Denne serien fra Lynx vil følge det samme suksessfulle oppsett og utforming som forlagets kritikerroste serie Handbook of the Birds of the World. Ta kontakt for brosjyre, katalog eller abonnement på serien.

  kr 1 198 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  A Complete Guide to Arctic Wildlife

  Sammenfattende guide til dyrelivet i det Arktiske området. Boka dekker alle aspekter av arktis’ geologi, økologi og klima og inkluderer detaljert identifkasjonsguide til områdets fugle- og dyrearter.

  kr 398 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Polar Bears & Humans

  Kunnskapsstatus, biologi og historie

  Boka «Polar Bears & humans», gir en detaljert oversikt over utfordringer isbjørnen stå ovenfor, ikke bare i forhold til klimaendringer. Boka beskriver jakt på isbjørn, bestandsendringer, trofejakt, «problembjørn» og internasjonal handel av isbjørnskinn.

  kr 269 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Guide to Garden Wildlife

  2. utgave

  Guide to Garden Wildlife dekker alle hoveddyregruppene som det er sannsynlig å finne i hager i Storbritannia og Irland. Mer enn 500 arter beskrives i boken.

  kr 129 Kjøp

Insekter, virvelløsedyr, smådyr

 • Add to Wishlist
  Salg!

  Opplev og utforsk sommerfugler

  Vi omgir oss med sommerfugler fra tidlig vår til senhøst, både på solrike sommerenger og ved utelampen om natta. Bare i Norge finnes det 2200 arter som til sammen utgjør et fantastisk mangfold i mønster, fargeprakt og levevis.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Ringmaskar: Havsborstmaskar. Annelida: Polychaeta: Aciculata

  Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

  Ringmaskar: Havsborstmaskar omhandler alle 205 arter av underklassen Aciculata som påtreffes i Sverige med fargeplansjer og detaljer av en grad vi ikke har sett tidligere for disse artene i noe skandinavisk bokverk.

  kr 398 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Hvem er det lille krypet der?

  I hagen bor det mange slags småkryp, fra snegler med øyne på stilk til flagrende sommerfugler. Men hvordan skal du klare å lære navnet på alle sammen?

  kr 129 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Sommerfuglehave

  Sommerfuglehave er en dansk bok som forklarer på en inspirerende måte hvordan du med enkle grep kan tilrettelegge din hage slik at den tiltrekker seg mest mulige sommerfugler.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  British Pyralids Moths

  A Guide to their Identification

  Alle de 208 britiske arter er beskrevet. Utfyllende tekst om utseende, forekomst, livssyklus mm. Den mest oversiktlige bok om pyralider på markedet for våre områder, selv om dendel norske arter ikke er med.

  kr 349 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Guide to Garden Wildlife

  2. utgave

  Guide to Garden Wildlife dekker alle hoveddyregruppene som det er sannsynlig å finne i hager i Storbritannia og Irland. Mer enn 500 arter beskrives i boken.

  kr 129 Kjøp

Plantefloraer, hagebøker, bøker om sopp og lav

 • Add to Wishlist
  Salg!

  Gyldendals nordiske feltflora

  Gyldendals nordiske feltflora inkluderer alle våre mest vanlige arter, og er en håndbok som omfatter over 1000 ulike planter presentert i detaljerte akvareller. Vi anbefaler denne floraen som første valg for dem med litt artskunnskap fra før.

  kr 248 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Norsk lavflora i farger – 2. utgave

  Norge har en svært rik og variert lavflora – også sett i et internasjonalt perspektiv. Boka gir en innføring i lavenes biologi. Hovedformålet er å presentere et representativt utvalg av norske lavarter.

  kr 298 Kjøp
 • Add to Wishlist

  Flora Nordica

  General volume

  Flora Nordica General Volume er en håndbok for brukere av Flora Nordica og andre botanister med oversikt over herbarier og litteratur og med botanisk ordliste. Boka omhandler også utforskningen av Nordens flora.

  kr 150 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Floraen i Øvre Eiker

  Fin liten lokal flora på eget forlag, som gir en god oversikt over områdets botaniske verdier, illustrert med kart og fargebilder.

  kr 39 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Bladmossor: Kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta: Anoectangium – Orthodontium – Skinnbind

  Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

  Det andre av tre volum om samtlige nordiske bladmoser presenterer 292 arter med kart, fargeplansjer og detaljer av en grad vi ikke har sett tidligere for disse artene i noe skandinavisk bokverk.

  kr 398 Kjøp
 • Add to Wishlist

  Flora Nordica vol.2.

  Chenopodiaceae – Fumariaceae.

  Flora Nordica er et bokprojekt som vil fremstille en vitenskaplig flora over høyerestående planter i de nordiske landene, d.v.s. Danmark med Færøyene, Finland, Island, Sverige og Norge m/Svalbard+Jan Mayen.

  kr 200 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Guide to Garden Wildlife

  2. utgave

  Guide to Garden Wildlife dekker alle hoveddyregruppene som det er sannsynlig å finne i hager i Storbritannia og Irland. Mer enn 500 arter beskrives i boken.

  kr 129 Kjøp

Bøker om natur og biologi

 • Add to Wishlist
  Salg!

  Småviltguiden

  Artskunnskap for jegere

  Småviltguiden er en bok som skal gjøre det enklere for jegere å artsbestemme viltet før en feller byttet. I denne boken får du vite hvordan du i en jaktsituasjon ser forskjell på arter som kan felles og lignende arter som er fredet.

  kr 269 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  101 gode råd for naturfoto

  av fugler og dyr

  Trenger du inspirasjon og nye ideer til hvordan du fotograferer fugler og dyr? Da er dette boka for deg! I denne boka finner du 101 praktiske fotoråd om hvordan du kan tenke før, under og etter fotograferingen.

  kr 249 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Fluefiske trinn for trinn

  veien mot livslang fiskeglede

  Boka gir deg en grunnleggende plattform for å komme i gang med fluefiske. Den beskriver utstyret du trenger, både fiskestang, snelle, backing, fluesnøre og fortom, knuter og løkker, forskjellige fluer og fluekast med enhånds- og tohåndsstang.

  kr 259 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Sjøørret

  Storverk om sjøørret og sjøørretfiske. Her finner du alt om sjøørretens historie og biologi. Fluefisket har også her fått en framskutt plass, og innen denne edle sport finnes det rikelig med stoff om blant annet fluefiskeutstyr, fluetyper og fluemønstre.

  kr 269 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Familiens store feriebok

  Med denne morsomme aktivitetsboka trenger ikke barna klage over kjedelige feriedager. Her er massevis av tips til ting å gjøre for hele familien.

  kr 98 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Back from the Brink

  Back from the Brink tar for seg suksesshistorier med dyr som var truet med utryddelse som er reversert. Boken omtaler noen at de mest ikoniske dyrene fra hele verden.

  kr 149 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  100 rariteter i norsk natur

  Det er ikke bare i regnskogene i varmere strøk det finnes merkelige livsformer. I denne boka forteller Tom Schandy og Arild Hagen historien til 100 rariteter i norsk natur. Her er insekter, sjødyr, amfibier, krypdyr, fisker og pattedyr i skjønn forening.

  kr 328 Kjøp
 • Add to Wishlist
  Salg!

  Utejenter

  På tur med barn – inspirerende historier og smarte tips.

  Utejenter lar deg være med disse to jentene på turer året rundt. Boka forteller om utfordringer og mestringsopplevelser som gir samhold og fellesskap – og om hvordan freden senker seg når man er på overnatting ute i naturen.

  kr 249 Kjøp