Salg!

Norske fugler og Norske pattedyr

Bokpakke

Nå får du bøkene «Norske fugler» og «Norske pattedyr» samlet til en god pris.

kr 498

Produkt Antall

Norske fugler

Levevis-forskning-trusler-folketro

Norske fugler omhandler alle fugler sett i Norge. Den har med informasjon om fuglenes levevis og adferd og deres forhold til omgivelsene. Den tar for seg forskning på fuglene, forholdet mellom fugler og menneske. Regulært hekkende fugler har faktaboks.

På lager (kan restbestilles)

1

Norske pattedyr

Levevis - forskning - trusler - folketro

Norske pattedyr er ei bok som fyller kunnskapsbehovet om pattedyrene på en ny og bredt anlagt måte. Her kan du lese om dyrenes fantastiske tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og pikante detaljer fra deres familieliv.

På lager

1
Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 830100 Kategorier: , ,
Utgivelsesår: 2017-10 og 2019-10
Antall sider: 583
Fotos – illustrasjoner: Rikt illustrert.
ISBN: 9788292916230+9788292916261
Språk: Norsk
Forlag: Forlaget Tom & Tom
Forfatter: Tom Schandy, Pål Hermansen

Norske fugler omhandler alle fugler sett i Norge. Den har med informasjon om fuglenes levevis og adferd og deres forhold til omgivelsene. Den tar for seg forskning på fuglene, forholdet mellom fugler og menneske. Regulært hekkende fugler har faktaboks.

Norske pattedyr er ei bok som fyller kunnskapsbehovet om pattedyrene på en ny og bredt anlagt måte. Her kan du lese om dyrenes fantastiske tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og pikante detaljer fra deres familieliv.

Norske fugler

Dette er ei bok som fyller kunnskapsbehovet om fuglene på en ny og bredt anlagt måte. Her kan du lese om fuglenes fantastiske tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og pikante detaljer fra deres familieliv. Boka presenterer interessante forskningsresultater og gir deg oppdatert informasjon om artenes bestandsstatus og trusler. Men samtidig ser vi også bredt bakover i tiden og belyser fuglenes plass i sagn, eventyr og navnetradisjoner.

NORSKE FUGLER er et samarbeidsprosjekt mellom Tom Schandy og Pål Hermansen, to av Norges mest profilerte og internasjonalt premierte naturfotografer og naturbokforfattere. Nå har de slått sammen 80 års felterfaring og lagd ei felles fuglebok. Det forteller sitt tydelige språk om at dette også er en unik bildeskatt! Tom Schandy er dessuten utdannet biolog med hovedfagsoppgave i ornitologi.

Fra innledningen til boken:

I Norge har det kommet en flom av fuglebøker de seinere årene. Hvorfor en til? Hva skiller denne boka fra de øvrige? Mange av de nye bøkene er veldig smale. De kan handle om fugler i skogen eller i by- og kulturlandskap, de konsentrerer seg om noen arter og artsgrupper, eller de tar for seg fuglekasser og fuglebrett. Mange bøker er rene felthåndbøker hvor identifikasjon av artene er det sentrale. Til forskjell fra alle disse bøkene, favner «Norske fugler» hele bredden i norsk fuglefauna.

Det er nå flere tiår siden det kom ei bok som omhandlet alle Norges fugler og formidlet god informasjon om fuglenes levevis og adferd og deres forhold til omgivelsene. Hensikten med denne boka er rett og slett å ta opp arven etter de gamle klassikerne og etablere seg som et nytt og moderne standardverk for innføring i Norges fugleliv.

Flertallet av fuglene i Norge har gått til dels kraftig tilbake i antall de siste årtiene på grunn av miljøødeleggelse, en kunnskap som er viktig å kommunisere. Det er ikke bare viktig informasjon i seg selv; akkurat som tidligere tiders gruvearbeidere brukte kanarifugler for å bli varslet om dårlig luft, kan vi i dag betrakte alle fuglene som «kanarifugler» for den miljøødeleggelsen som pågår. Slik sett blir boka også et forsvarsskrift for vårt livsmiljø.

Mange nyter synet av fugler, men kunnskapen om natur og fugleliv er ganske dårlig hos flertallet av dagens mennesker. Med denne boka i bokhylla vil du alltid kunne finne interessant informasjon om de artene du møter, og det åpner opp for en langt rikere naturopplevelse.

Bildematerialet er en vesentlig del av boka. Siden den ikke primært er rettet inn mot feltbestemmelse av arter, har vi kunnet være ganske frie i valget av bilder.

Bokas kapitler er organisert over samme lest og tar for seg følgende temaer:

Levevis: Her forteller vi om artenes økologi og levevis og trekker fram spennende kunnskap som du ikke finner i vanlige felthåndbøker.

Trusler og bestandsstatus: Her gir vi informasjon om trusler og bestandsstørrelse. De oppgitte tallene for bestandsstørrelse er hentet fra Artsdatabanken. Alle artene står dessuten oppført med trusselkategori i forhold til den norske rødlisten over truede arter. Rødlisten er en liste over arters sannsynlighet for å dø ut i nær framtid.

Kategorier som brukes:

Utdødd (EX, Extinct) Arten har opphørt å eksistere.

Kritisk truet (CR, Critically Endangered) Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing (50 % sannsynlighet for utdøing innen tre generasjoner og minimum ti år).

Sterkt truet (EN, Endangered): Arten har da svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing innen fem generasjoner, minimum 20 år).

Sårbar (VU, Vulnerable) Arten har da høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år).

Nær truet (NT, Near Threatened) Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.

Livskraftig (LC, Least Concern) Dette er arter som ikke er direkte truet.

Fra forskningens verden: Her presenteres spennende forskning innenfor de ulike fuglegruppene. Siste gang slikt stoff ble samlet i bokform var i verket Norges Dyr fra 1993. Mye har skjedd innen forskningen siden den gang.

Fugl og menneske: Her behandler vi fuglenes historiske betydning for oss mennesker, både i dagligliv og folketro. I dag ser vi gjerne på fuglene som en pen kuriositet. Men for våre forfedre, som levde i et nært forhold til naturen, var de en viktig del av livet. Fuglene spådde om lykke og ulykke, de forutså vær og avling, var budbringere for Gud og Djevel og fortalte om giftemål og død.

Faktabokser: Alle de regulært forekommende hekkefuglene i Norge har fått sin egen faktaboks med informasjon om utseende, hekkeforhold og utbredelse, samt opphavet til det latinske navnet.

Vi retter en stor takk til fugleforsker og professor Svein Dale ved Universitet for miljø- og biovitenskap som har lest og kvalitetssikret all tekst i denne boka. Vi takker også Bjørn Aksel Bjerke ved Zoologisk Museum i Oslo for innspill til noen av bokas kapitler. Tom Helgesen og Audun Knappen takkes for å ha luket ut skrivefeil og dårlige formuleringer i teksten. Dessuten takkes Geir Sagen for god feltbistand og Thor Østbye og Ingar Jostein Øien for å ha bidratt med bilder av de artene vi selv ikke har klart å få fotografert.

Norske pattedyr

Dette er ei bok som fyller kunnskapsbehovet om pattedyrene på en ny og bredt anlagt måte. Her kan du lese om dyrenes fantastiske tilpasninger til sine omgivelser, om deres daglige gjøremål og pikante detaljer fra deres familieliv. Boka presenterer interessante forskningsresultater og gir deg oppdatert informasjon om artenes bestandsstatus og trusler. Men samtidig ser vi også bredt bakover i tiden og belyser dyrenes plass i sagn, eventyr og navnetradisjoner.

NORSKE PATTEDYR er et samarbeidsprosjekt mellom Tom Schandy og Pål Hermansen, to av Norges mest profilerte og internasjonalt premierte naturfotografer og naturbokforfattere. Nå har de slått sammen 80 års felterfaring og lagd ei felles pattedyrbok. Det forteller sitt tydelige språk om at dette også er en unik bildeskatt! Tom Schandy er utdannet biolog med hovedfagsoppgave i ornitologi.

Handlekurv