Ny lykt fra Fenix? – Nyttige feilsøkingstips

Har du kjøpt deg en helt ny hodelykt, håndlykt, campinglykt eller sykkellykt fra Fenix? vi har utarbeidet en sjekkliste for de mest vanlige problemene som meldes inn fra brukere. I de fleste tilfeller er det enkle brukerfeil som lett kan fikses selv, uten å måtte sende lykten inn til reparasjon.

Husk å alltid sjekke punktene under, samt lese bruksanvisningen før du evt. leverer eller sender inn lykten til oss for reparasjon.


Opplever du at den helt nye lykten din ikke vil slå seg på?

Det er mest sannsynlig fordi isolasjonsplaten ikke er fjernet fra batteriet.

isolasjonsplate
batterideksel_steg1

1. Åpne batteridekselet og fjern den hvite isolasjonsplaten fra batteriet.

batterideksel_steg2

2. Skru batteridekselet på plass igjen.


Opplever du at lykten din bare blinker og ikke vil slå seg på?

Det er mest sannsynlig fordi «lock out»/låsefunksjonen på lykten din er aktiv. Fenix-lykter har en låsefunksjon som hindrer utilsiktet aktivering når du f. eks har den i lommen, transporterer den i en sekk e.l. 

batterilaas_ani

Hvis denne funksjonen bevisst eller ubevisst har blitt aktivert, vil du i de fleste tilfeller se at batteriindikatoren eller lykten blinker når du prøver å slå den på.

Det vil variere litt fra lykt til lykt hvordan låsefunksjonen aktiveres/deaktiveres, men de vanligste vises under.

batterilaas_eks1

Eksempel Fenix HM65R:
Med lykten slått av, trykk og hold ned begge knappene i 4 sekunder for å aktivere/deaktivere låsefunksjonen

batterilaas_eks2

Eksempel Fenix C7:
Med lykten slått av, dobbelttrykk på bryteren innen 0,5 sekunder for å aktivere/deaktivere låsefunksjonen. Lykten vil blinke to ganger for å indikere at låsefunksjonen er aktiv.

Hvordan låsefunksjonen fungerer på din lykt finner du i bruksanvisningen som du finner i esken.


Ofte stilte spørsmål ang. Fenix-lykter

Brukstid er kortere enn forventet

Alle Fenix-lykter blir testet av fabrikant før utsendelse. Disse testene foregår under gitte forhold som er nevnt i spesifikasjonstabellen. En test gjort innendørs i 20°C vil ikke gi samme resultat som bruk utendørs i -10°C. Batterier vil alltid gi mindre strøm i kalde forhold. 

Lysstyrken på lykten min reduseres

Fenix sine lykter har intelligente sensorer og overopphetingsvern. Det vil i praksis si at lysstyrken kan reduseres når:

1: Overopphetingsvernet merker at lykten er blitt for varm. 
Dette er for å beskytte brukeren og bevare den totale levetiden på LED-diodene i lykten din.

2: Batterinivået begynner å bli lavt.
Lysstyrken reduseres automatisk for å gi deg så lang brukstid som mulig med den gjenværende batterikapasiteten.

ARB-L21-5000-2

Batterier er forbruksvare. Kapasiteten til batteriet vil svekkes over tid. Opplever du problemer relatert til brukstid på din lykt, prøv alltid med et annet/nytt batteri før du sender lykten inn til reparasjon.

Batterier leveres med 1 års garanti.

Har du sjekket alle feilsøkingstipsene og opplever fortsatt problemer med din lykt?
Levere/send inn lykten til Natur og Fritid AS.

Handlekurv