Lista

– landskap, historie og fugleliv

Lista – landskap, historie og fugleliv gir et overblikk over landskapstypene, fuglene, plantene og verneområdene på Lista. Boka er rikt illustrert med bilder og kart.

kr 398

Tilgjengelighet På lager (kan restbestilles)

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 890001 Kategori:
Utgivelsesår: 2022-07
Antall sider: 294
Fotos – illustrasjoner: Fargefotos
Innbinding: Heftet
ISBN: 9788269246414
Språk: Norsk
Forlag: Agder Forlag
Forfatter: Geir Tufteland

Lista, sørvest i Agder fylke, har landskap og naturtyper med særpreg; lange sandstrender, åpne jordbruksområder, våtmarker og lynghei. Farsund by er kommunesenter, med Borhaug og Vanse som to mindre tettsteder. Langs strendene vokser det store bestander av marehalm. Innenfor marehalmen finner vi en rekke urter. Noen av dem av dem danner flotte tepper av blomster om sommeren. I dalene ned mot indre fjorder vokser det frodig edelløvskog.

Arkeologiske funn indikerer at det har bodd mennesker her i steinalderen for 6-8000 år siden. Det er også funnet helleristninger og gjenstander som tidfestes til bronsealder. I jernalderen var Lista utvilsomt et bosatt område hvor det ble drevet jordbruk. Boka inneholder informasjon om arkeologiske funn fra disse periodene.

Før rikssamlingen eksisterte det en rekke kongedømmer i det landet som vi i dag kjenner som Norge. Et av disse kongedømmene het Agðir, og kongsgården lå sannsynligvis på Lista, på moreneryggen ved Huseby gård. Huseby ble i mellomalderen krongods og i dansketiden lensherrens residens. Siden vokste det frem et tettsted ved Sunde gård, som ble til ladestedet Farsund. Begivenheter på Lista er satt inn i en større kontekst og koblet til datidens storpolitikk, nasjonalt og internasjonalt.

Lista er internasjonalt kjent for å ha et rikt og variert fugleliv. Særlig om høsten myldrer det av fugler langs strendene og i våtmarkene. Store flokker stanser stanser opp for å raste før de fortsetter trekket over Nordsjøen og Skagerrak. Også om våren benytter mange fugler Lista som rasteplass før de fortsetter ferden videre nordover til hekkeområdene. Noen arter hekker i området, andre arter overvintrer.

Mange av naturbiotopene på Lista er vernet nasjonalt som naturreservater, landskapsvernområder eller dyrevernområder. Noen av våtmarkene har i tillegg et eget vern som internasjonalt Ramsarområde.

Handlekurv