Seterlandskapet – historia, naturen og kulturen

Seterlandskapet er et mangfoldig og variert landskap som mange ennå har et sterkt forhold til. For vel hundre år siden var både det norske og svenske jordbruket avhengig av å utnytte de lokale fôrressursene. Seterbruket utvidet disse mulighetene.

kr 250

Tilgjengelighet Kun 6 på lager (kan restbestilles)

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 860018 Kategori:
Utgivelsesår:2019-10
Antall sider:163
Fotos - illustrasjoner:Rikt illustrert
Innbinding:Innbundet
ISBN:9789188083180
Språk:Norsk
Forlag:NIBIO
Forfatter:Bolette Bele, Ann Norderhaug, Håkan Tunon

Seterlandskapet er et mangfoldig og variert landskap som mange ennå har et sterkt forhold til. For vel hundre år siden var både det norske og svenske jordbruket avhengig av å utnytte de lokale fôrressursene. Seterbruket utvidet disse mulighetene. Selv om antallet seterbrukere og setrer i drift i dag er betydelig lavere enn før, opprettholdes det frem-deles i sin tradisjonelle form flere steder både i Norge og i Sverige. Men seterbruket er sårbart, og dermed trues også alle de verdiene som er knytta til seterdrifta. Dette gjelder ikke bare det karakteristiske seter-landskapet, men også det biologiske mangfoldet og all den kunnskapen og historiene som er knytta til denne driftsformen.

På fjellet og i skogene beiter det fortsatt melkekyr og melkegeiter. De er
ikke så mange som de var i seterbrukets glansdager, men setertradisjonene
holdes fremdeles levende både i Norge og Sverige. I de norske fjellene beiter
det i tillegg et stort antall sauer.

Bruken av fjell- og skogsbeitene utgjør en viktig del av vår natur- og
kulturarv. Seterlandskapet har derfor mange spor etter den allsidige og
langvarige bruken av naturressursene. Her finnes en rekke bygninger og
andre fysiske kulturminner som en gang hadde en viktig funksjon. I tillegg
har vi en omfattende immateriell kulturarv, i form av stedsnavn, musikk og
tradisjoner knytta til melkehåndteringen og livet på setra. Seterlandskapet har
også store biologiske verdier og en biologisk kulturarv. Beitedyra har påvirka
vegetasjonen i skogen og på fjellet og gitt et lysåpent kulturlandskap med
gode levebetingelser for mange arter. Konkurransesvake arter som kattefot,
orkidéer og søtearter har funnet seg til rette i seterlandskapet, sammen med
en mengde fargerike beitemarkssopper.

Denne boka er rikt illustrert med bilder og tegninger og gir en introduksjon
til seterbrukets historie og bakgrunn, samt natur- og kulturverdiene som er
knytta til seterbruket. Den beskriver også situasjonen for seterbruket i Norge og
Sverige i dag, og hvilket potensial denne tradisjonelle driftsmåten representerer
for framtida. Hensikten med boka er å gi leseren bedre innsikt i og forståelse
for seterbrukets betydning både historisk og i et framtidsperspektiv. Selv om
boka først og fremst beskriver den norske kulturarven, så hentes også mange
eksempler fra det svenske seterlandskapet – for det handler i stor grad om en
felles natur- og kulturarv.

Handlekurv