Vår Fuglefauna – 2009- hele årgang 32

Medlemsbladet til Norsk Ornitologisk Forening.

kr 120

Produkt Antall

Vår Fuglefauna - 2009-1, årgang 32

Medlemsbladet til Norsk Ornitologisk Forening.

På lager (kan restbestilles)

1

Vår Fuglefauna - 2009-2, årgang 32

Medlemsbladet til Norsk Ornitologisk Forening.

På lager (kan restbestilles)

1

Vår Fuglefauna - 2009-3, årgang 32

Medlemsbladet til Norsk Ornitologisk Forening.

På lager (kan restbestilles)

1

Vår Fuglefauna - 2009-4, årgang 32

Medlemsbladet til Norsk Ornitologisk Forening.

På lager (kan restbestilles)

1
Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 920095 Kategori:

Norsk Ornitologisk Forenings egen omtale

Som medlem av sentralforeningen får du medlemstidsskriftet Vår Fuglefauna tilsendt fire ganger i året, hvert hefte på 48 sider. I oppusset fjærdrakt er Vår Fuglefauna et tiltalende produkt i A4-format, spekket med fargefotografier og spennende fuglestoff. Her kan du følge med i NOFs prosjekter og fuglevernarbeid i Norge, i internasjonalt fuglevernarbeid, og du får informasjon om foreningens drift og tilbud. Artikler om norske fugler og deres situasjon dominerer innholdet. Vår Fuglefauna binder Fugle-Norge sammen til ett rike! Tidsskriftets redaktør er Magne Myklebust. (ISSN 0332-5601)

Bli medlem i NOF

 

Vår Fuglefauna innhold 1-2009:

4     Leder
6     Ingar Jostein Øien: Brushane er Årets Fugl 2009: Fjellmyrenes fjærkledde    ridder er i trøbbel!
10    Olav Hogstad: Hakkespettene, en av våre eldste fuglegrupper
– og blant de merkeligste
20    Jan Landsverk: Ecuador – kolibriparadiset under ekvator
28    Per Stensland: Fugleturisme – er det mulig og ønsket i Norge?
32    Nytt fra NOF
38    Øystein R. Størkersen: Nytt fra fuglenes verden
42    Martin Eggen: Fotonøtta
44    Morten Günther: Siste Nytt

 

Vår Fuglefauna innhold 2-2009:

52    Leder
54    Kjetil Aa. Solbakken & Magne Myklebust:
Artskart: dine observasjoner blir til fuglevern!
58    Trond Vidar Vedum & Ole Mads Øvergaard: Miljøtiltak for hullrugende ender:
Erfaringer med kasser for kvinand og laksand
64    Carl Knoff & Per Nøkleby: Dårlig hekkesuksess
for kongeørn i et reinbeitedistrikt i Hedmark
69    Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak: Oppsøk fjellmyra og opplev    brushaneleiken i juni!
70    Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien: Norges første lappspove med   satellittsender
74    Jon Suul: Med Ærfuglpatruljen til Lånan i Vegas skjærgård
77    Stein Narve Kjelvik, Per Willy Bøe & Knut Krogstad: Fuglekjennskap – unikt tilbud ved HiNT
78    Nytt fra NOF
83    Anmeldelser
84    Øystein R. Størkersen: Nytt fra fuglenes verden
90    Martin Eggen: Fotonøtta
92    Morten Günther: Siste Nytt

Vår Fuglefauna innhold 3-2009:

100   Leder
102   Kjetil Aa. Solbakken & Morten Ree:
NOFs innsats etter Full City-havariet
108   Svein Dale: Hortulanen er kritisk truet!
116   Bjørn Harald Larsen: Svarthalsdykker er
i ferd med å etablere seg i Oppland
122   Magne Myklebust & Terje Lislevand:
Dvergspetten i Norge er kartlagt
126   Viggo Ree: Frode Müller (1953-2009) til minne
128   Nytt fra NOF
134   Øystein R. Størkersen: Nytt fra fuglenes verden
138   Martin Eggen: Fotonøtta
140   Morten Günther: Siste Nytt

 

Vår Fuglefauna innhold 4-2009:

148   Leder
150   Ingar Jostein Øien, Odd Frydenlund Steen, Karl-Otto Jacobsen & Bjarne Oddane: Hubroen i Norge: Resultater fra nasjonal kartlegging i 2008
158   Svein Dale & Kjetil Hansen: Vierspurv –
en art i tilbakegang
164   Roar Solheim: Lappugla – en klimaflyktning
på vei sydover?
170   Magne Husby: Hvordan går det med Afrikatrekkerne?
172   Karl-Otto Jacobsen, Roar Solheim, Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak:   Snøuglenes vandringer fortsetter
177   Anmeldelser
178   Nytt fra NOF
182   Øystein R. Størkersen: Nytt fra fuglenes verden
186   Martin Eggen: Fotonøtta
188   Morten Günther: Siste Nytt

Handlekurv