Å forstå livet

De biologiske fagenes historie i Trøndelag og ved NTNU. Institutt for biologi NTNU 50 år.

Jubileumsbok i forbindelse med 50 års-jubileet til Institutt for biologi ved NTNU i Trondheim i 2009. Boka inneholder både en historisk gjennomgang av biologifagene i Trøndelag siden 1600-tallet (ca. 70 sider) og en serie artikler om forskningsresultater.

kr 395

Tilgjengelighet På lager (kan restbestilles)

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 870005 Kategori:
Utgivelsesår: 2009-05
Antall sider: 312
Fotos – illustrasjoner: Illustrert
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk
Forlag: NTNU
Forfatter: Tor Bollingmo, nstitutt for biologi NTNU

Artiklene om forskningsresultater behandler ulike temaer: 

  • Marinbiologi
  • Fysiologi (bl.a. insekters kuldetoleranse og duftefysiologi hos nattfly)
  • Fysiologiske undersøkelser hos hekkende krykkje.
  • Dyrking av planter i verdensrommet
  • Forurensingsbiologi
  • Evolusjonsbiologi
  • Instituttets aktiviteter på Svalbard
  • Økologi (bl.a. gjøkparasittisme, fjellbjørkeskogens fugleliv, laksefiskers biologi)
  • Etologi (bl.a. sang hos snøspurv og rødvingetrost).

Dessuten studentsosiale begivenheter, forskernes egne beskrivelser av pollenmiljøet, datering ved hjelav årringer i tremateriale og moderne populasjonsbiologi, samt mye mer som instituttets ansatte har arbeidet med gjennom årene. Boka inneholder en mengde gode fotografier og egner seg både for den som er generelt nysgjerrig på biologiske problemstillinger, for fremtidige og nåværende biologistudenter, for fagbiologer og for historikere som arbeider med norsk vitenskapshistorie 

Bokas innholdsfortegnelse  
(Last ned sideoversikt)

Innhold   
Hilsen fra Rektor  
Instituttet idag, Eivin Røskaft
Innledning

Kapittel 1 Biologifagets historie i Trøndelag  
De gjør oppdagelser, Tor Bollingmo  
Historien om Trondheims universitets Chorda dorsalis
Gunnerus
1800-tallet  
Botanikk og zoologi som verdifag ved lærerhøgskolen  
Carl Dons  
Henrik Printz 
Ove Arbo Høeg  
Krigen  
Erling Sivertsen, instituttets grunnlegger
Olav Gjærevoll 
Biologisk institutt blir til i 1959  
Rosenborg på 1960-tallet
Avd. for realfag, Zoologisk institutt 
Botanisk institutt 
Arealer og feltstasjoner  
        Hambåra og Sletvik  
        Snåsa, Kongsvoll, Budal og Songli  
        Feltstasjonen på Svalbard
Universitetet i Trondheim blir til
AVH-tiden  
NTNU tvinges gjennom 
Realfagene som samlende argument 
De minst delelige fagene 
Realfagbygget og den nye tiden for biologifagene 
Fagtilbud og forskning  
Biodiversitet 
Fra registrerte studenter til produserte kandidater 
Senterdannelser  
        Plantebiosenteret   

   
     Miljøfag og KOMMIT    
        Allforsk 
Et nytt millennium – en ny fremtid

Kapittel 2. Marin vitenskap  
Trondheim Biologiske Stasjons historie siden 1970, Jon Arne Sneli  
Egil Sakshaugs Saga, Egil Sakshaug  
Drømmen om å dyrke havet, Helge Reinertsen  
Bare et bitte lite problem først, Elin Kjørsvik    

Kapittel 3. Zoofysiologi  
Zoofysiologiens historie ved instituttet fra 1960, Karl Erik Zachariassen  
– Midlene forsvant med reformene, Tor Bollingmo  
Brev fra Hotel Annapurna, Kathmandu, Kjell J. Nilssen  
Overlevelsens kunst, Claus Bech  
Nevrobiologiens poesi, Hanna Mustaparta  
Meisene etter solnedgang, Randi Eidsmo Reinertsen    

Kapittel 4. Miljøbiologi, molekylærbiologi og bioteknologi  
Forurensningsbiologi, Bjørn Munro Jensen  
Min molekylærbiologi, Berit Johansen  
Brev fra en svensk innvandrer, Barbro Gullvåg  
Plantefysiologi ved Botanisk institutt på 1970 – 1990-tallet, Tor-Henning Iversen  
Grønnsakhager på månen, Tor-Henning Iversen  
Min gode kollega Tor-Henning, Anders G. Johnsson

Kapittel 5. Økologi, etologi og evolusjonsbiologi  
Den nye syntesen, Eivin Røskaft  
Svein Haftorn, en pionér hele sitt liv, Tor Bollingmo
Nord-mannen, Thor-Bjørn Arlov  
Pollenmiljøet, Stein O. Johansen  
Betydningen av et flott gevir, Yngve Espmark  
Her så de lyset, Tor Bollingmo  
Røda Ulven lever, Ingrid F. Kjønstad  
Den første oppdragsforskningen, Arne Moksnes  
Gjøkprosjektet, Arne Moksnes, Eivin Røskaft og Bård Gunnar Stokke  
Kunnskapsjakt i bjørkeskogen, Olav Hogstad  
– Lær deg å svømme, Ole Kristian Berg  
Kannibaljakt på en øde øy, Ole Kristian Berg og Per Harald Olsen  
Dendrokronologi, Terje Thun  
Populasjonsbiologien ved instituttet, Bernt-Erik Sæther  
Internasjonal Master i Naturressursforvaltning, Eivin Røskaft    

Appendix I  
Ansatte ved instituttet    

Appendix II  
Doctoral Theses in Biology

Handlekurv