Botanikkens historie i Norge

Botanikkens historie i Norge er den første boken som beskriver utviklingen av faget botanikk her i landet. Boken er illustrert med mye originalmateriale som er funnet i arkiver og herbarier.

kr 769

Tilgjengelighet Kun 2 på lager (kan restbestilles)

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 860291 Kategori:
Utgivelsesår:2007-05
Antall sider:396
ISBN:9788245004991
Språk:Norsk
Forlag:Fagbokforlaget
Forfatter:Per M. Jørgensen

Den bygger på mange års gransking av kilder som skriver seg helt fra de første spor som våre forfedre risset inn i stein og frem til 1964, 150 år etter at vi fikk vårt første professorat i faget i Norge.

Boka er beregnet på studenter på grunnleggende kurs i biologi og botanikk, men en trenger ikke være fagperson for å lese den. Botanikkinteresserte vil ha stor glede av boken.

Per M. Jørgensen er professor i botanisk systematikk ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist på lav, men er også kjent som rhododendronekspert. Han har alltid vært interessert i botanikkens historie, og har arbeidet mye med stoff som er knyttet til Linné og hans elever.

Forord

Botanikken er i enda høyere grad enn andre naturvitenskaper en kulturforeteelse som har vokst frem gjennom mange personers felles anstrengelser gjennom årene, slik Goethe har påpekt. Det er derfor spesielt beklagelig at vi her i landet ikke har en samlet fremstilling av botanikkens historie. Riktignok har flere norske botanikere, særlig Ove Dahl, Jens Holmboe og Rolf Nordhagen, interessert seg for botanikkens historie og har publisert spredte bidrag i emnet, men vi har manglet en samlet fremstilling over fagets utvikling her i landet. Zoologene fikk sin historie for ca. 50 år siden (Broch 1954), så det er på høy tid at botanikken får sin. Siden faget i moderne form har sin opprinnelse hos Linné, kjennes det riktig å presentere den ved hans 300 års jubileum. Vi synes, i likhet med Kleppa i sin bibliografi (1973), at det er passende å avslutte fremstillingen i 1964, 150 år etter opprettelsen av det første botanikkprofessoratet her i landet; det var også året da Rolf Nordhagen, som i så stor grad kom til å prege norsk botanikk på 1900- tallet, ble pensjonist. Man kan med rette si at en epoke da var avsluttet, selv om den nok ikke kan tallfestes så eksakt. Det har heller ikke vært lett å håndheve denne grensen, og i noen tilfeller har vi måttet overskride den når viktige arbeider har vært påbegynt før 1964, men først ble publisert etterpå, eksempelvis Lids bidrag til Kanariøyenes flora eller Høegs bok om planter og tradisjoner. 

Professor Finn-Egil Eckblad (1924-2000) var meget interessert i botanikkens historie og samlet et stort materiale. Men av dette rakk han bare å publisere noen mindre artikler (Eckblad 1988-95) og en samlet fremstilling av mykologiens historie (Eckblad 1997). Ved sin død etterlot han flere bokser med grunnmateriale som sjenerøst er blitt stilt til disposisjon av arvingene. Etter initiativ fra Gro Gulden gjennomgikk jeg dette materialet høsten 2002, og fant at det kunne brukes som basis for et botanisk historieverk. Men det manglet materiale for visse perioder, og det ble derfor sammenkalt til et møte i mai 2003. Der ble det bestemt at undertegnete skulle redigere og legge til det som var nødvendig, og det ble nedsatt en referansegruppe bestående av: Gro Gulden, Klaus Høiland, Per M. Jørgensen, Thore Lie, Kjell M. Paulssen og Per Sunding. Gruppen har hatt jevnlige møter, noe som har vært av stor betydning for verkets tilblivelse. 

Under arbeidets gang har det vært nødvendig å tilkalle ytterligere sakkunnskap som har bidradd i egne, signerte kapitler: Liv Borgen (etnobotanikk), Eli Fremstad (økologi), Ola M. Heide (anvendt botanikk), Svein B. Manum (paleobotanikk), Jan Rueness (fykologi) og Halvor Aarnes (plantefysiologi). Usignerte kapitler er av undertegnete. 

For øvrig har jeg hatt gleden av å få hjelp med litteratur og arkivalier fra følgende: Gina Douglas, Linnean Society, London; Wenche Johansen, Botanisk museums bibliotek, Oslo; Peter Wagner, Botanisk Centralbibliotek, København; Asta Lunde Nord, Universitetsbiblioteket, Bergen og Monica Aase, Gunnerusbiblioteket, Trondheim. Det er også mange som har bidradd med bilder. Selv om flere er fra private samlinger som det har vært meget viktig å få tilgang til, vil jeg særlig nevne samarbeid med Anne Vaalund og Solveig Greve ved Billedsamlingene ved universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen samt A.K. Balto, Polarinstituttet. De har lyktes å grave frem utrolige billedskatter fra sine arkiver. Bjørn Moe har velvillig stilt til disposisjon sine plantebilder, og Leif Ryvarden sine lokalitetsbilder. Dessuten har følgende sjenerøst bidradd med eksperthjelp, opplysninger og innspill: Rolf Y. Berg, Hilary Birks, Ernst Bjerke, Hans H. Blom, Johan P. Collet, Anders Danielsen, Madeleine von Essen, Nancy Fægri, Nils Roll-Hansen, Knut Helle, Kari E. Henningsmoen, Kerstin og Lennart Holm, Nils Voje Johansen, Elisabeth Kläppe, Mons Kvamme, Einar Lundeby, Dagfinn Moe, Svengunnar Ryman, Per H. Salvesen, Ellen Schjölberg, Elin Strøm, Kjell Aartun, Per Arvid Åsen, Anne Vaalund, og særlig Peter Wagner, som har lest gjennom og kommentert delene fra dansketiden. Beate Helle har vært en fabelaktig støtte i arbeidet med illustrasjonene. For dette takkes de alle hjertelig! En særlig takk til min datter Helena og hennes samboer Øyvind von Krogh for hjelp med dataproblemer, og til min kone Gerd, hvilken som alltid har vært en uvurderlig støtte i arbeidet. 

Bergen, november 2006 

Per M. Jørgensen

 

Innholdsfortegnelse

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I. Botanikkens røtter – fra de eldste førvitenskapelige tider . . . . . . . .. . . . . . . 11

a. Det forhistoriske (før 800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . 11

b. Vikingtiden (800-1100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . 14

c. Middelalderen (frem til 1500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . 15

II. Botanikken vokser frem mot vitenskap (1535-1753) . . . . . . . . . . .. . . . . . 19

a. Den kirkelige tradisjonen (naturhistorieskriverne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

b. De statlige (kongelige) tjenestemennene . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . 31

III. Botanikken blomstrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 47

a. Linnéperioden (1753-1814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 47

b. Nasjonal institusjonsbygging (1814-1905) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 61

IV. Botanikken forgrener seg (1905-64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 76

a. Anvendt botanikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 80

b. Eksperimentell botanikk og laboratoriebotanikk . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 97

c. Etnobotanikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 116

d. Fanerogami – blomsterplantenes floristikk og taksonomi . . . . . .  . .  . .  . . . 123

e. Kryptogamene – de blomsterløse vekstene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 204

f. Fossile planter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 267

g. Plantegeografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 280

h. Vegetasjon og økologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 289

V. Etterord – utviklingslinjer og perspektiver i norsk botanikk . . . . . . . . . . . . . . 311

VI. Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . 314

VII. Appendiks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . 316

a. Biografier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 316

b. Planteslekter oppkalt etter norske botanikere (før 1964) . . . . . . . . . . .  . .. . 364

c. Sitert litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 368

VIII. Indekser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

a. Personnavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

b. Plantenavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 388

Bidragsytere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . 395

 

 

Handlekurv