Sangfugler – CD med fuglesang

Norsk CD med fuglelyder og leste forklaringer for deg som ønsker å lære eller gjenkjenne artene på lyd. Opptakene er redigert for å få sangen best mulig fram. To spor for hver art, ett med sang og leste forklaringer, og ett spor kun med sang. Suveren lyd!

kr 298

Tilgjengelighet Kun 4 på lager (kan restbestilles)

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 310003 Kategori:
Lydopptak av:48 arter med opptak i norsk natur
Enhet:1 CD-plate (kun lyd - ikke bilde)
Spilletid (minutt):79

Denne fuglesang Cd’en er litt annerledes enn det som er produsert for det norske markedet tidligere, da dette er den første som virkelig hjelper deg å lære artene. Her får du nemlig instruksjoner på veien som hjelper deg å legge merke til hva som er karakteristisk i sangen til den enkelte art, og hva du skal høre etter i en sangstrofe du hører for å finne ut hva det er. Cd’en er derfor spesielt egnet for den som vil lære seg de vanlige norske sangfugler, og i mindre grad den som vil ha en lydoversikt over alle norske arter. Det er også en styrke at alle opptakene er fra norsk natur, da alternative produksjoner ofte har lydopptak fra Storbritannia eller Mellom-Europa, der artene kan ha en noe annen dialekt. Se mer info om produktet fra coverteksten.

Lurer du på hvordan Cd’en høres ut kan du høre et spor av fluesnapperen her:

svarthvitfluesnapper.mp3

Følgende arter er med:

Gulspurv 
Gransanger 
Bokfink 
Løvsanger 
Bøksanger
Granmeis
Blåmeis 
Svartmeis
Kjøttmeis 
Svarthvit fluesnapper 
Fuglekonge 
Rødstjert 
Svarttrost 
Duetrost 
Måltrost 
Rødvingetrost 
Møller
Gjerdesmett 
Trepiplerke
Rødstrupe 
Jernspurv 
Trekryper
Grønnfink 
Spettmeis
Flaggspett
Grønnspett 
Svartspett 
Stær 
Gulsanger 
Munk 
Hagesanger 
Tornsanger 
Rørsanger 
Sivsanger
Myrsanger
Gresshoppesanger 
Nattergal 
Rosenfink 
Buskskvett 
Sivspurv
Tornirisk 
Sanglerke 
Låvesvale
Ringdue 
Skogdue 
Kattugle 
Perleugle 
Gjøk 

Emberiza citrinella
Phylloscopus collybita
Fringilla coelebs
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Parus montanus
Parus caeruleus
Parus ater
Parus major
Ficedula hypoleuca
Regulus regulus
Phoenicurus phoenicurus
Turdus merula
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Sylvia curruca
Troglodytes troglodytes
Anthus trivialis
Erithacus rubecula
Prunella modularis
Certhia familiaris
Carduelis chloris
Sitta europaea
Dendrocopos major
Picus viridis
Dryocopus martius
Sturnus vulgaris
Hippolais icterina
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Locustella naevia
Luscinia luscinia
Carpodacus erythrinus
Saxicola rubetra
Emberiza schoeniclus
Carduelis cannabina
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Columba palumbus
Columba oenas
Strix aluco
Aegolius funereus
Cuculus canorus


Tekst fra CD-coveret

Dette er en CD for deg som har glede av fuglesangen om våren, og som ønsker å gjenkjenne artene på lyd. Du trenger ingen forkunnskaper – det holder med interesse for emnet. "Sangfugler" er derfor spesielt egnet for turgåere, naturinteresserte, jegere, fiskere, hagefolk etc.

"Sangfugler" har opptak av sangen med leste forklaringer. Det betyr at du slipper å sette av dyrebar tid til dette. Du putter bare CD-en i spilleren, og så er du i gang. Ta den med deg på hytta, i bilen – og lær deg fuglesang innimellom andre aktiviteter.

"Sangfugler" omhandler vårsangen til norske fugler. Lokkerop, kontaktlyder og varselrop med noen få unntak er ikke behandlet i denne utgivelsen. Om våren synger fuglene for å avgrense sitt eget område og for å stoppe inntrengere – et slags nabovarsel: "Dette området er mitt!"
I tillegg synger hannene for å tiltrekke seg en make.

Forslag til hvordan du kan bruke CD-en:
CD-en er bygd opp med to spor for hver fugleart, ett med sang og leste forklarende kommentarer, og ett spor kun med sang. Du kan da klikke deg videre til de " rene" opptakene spor med partall når du ikke lenger trenger å høre forklaringene.

Hensikten med CD-en er å gi deg noen nøkler til hvordan du skal begynne på dette emnet. Forklaringene sier hvordan du bør gå fram for å lære fuglesang, og målet er å artsbestemme bare på sangen. Du får altså hjelp til hva du skal lytte etter. Metoden kan du senere benytte på andre lydutgivelser, når du ønsker å utvide artskunnskapen.

Vi begynner med de enkleste artene – for at du raskt skal lykkes – og så vanskeligere arter etter hvert. Artsutvalget er ikke komplett, da hensikten først og fremst er at du skal lære sangmønstre.

Den raskeste måten å lære fuglesang på, er å tvinge seg selv til å beskrive med ord det man hører. Vi vet av erfaring at dette ikke er så lett for en nybegynner, men her får du altså hjelp av oppleseren på CD-en.

De fleste artene på CD-en er vanlige norske fugler. Noen få uvanlige arter er tatt med som eksempler på spesielle sangmønstre. Og hemmeligheten ligger i å gjenkjenne dette karakteristiske mønsteret til arten, dvs. det som går igjen fra gang til gang, og som skiller den fra andre.

Enkelte arter har sang som ligner hverandre, og på CD-en er disse redigert slik at de blir sammenlignet direkte, og forskjellene blir beskrevet av oppleseren. Det er også foretatt reduksjon av bakgrunnsstøy og enkelte andre redigeringer av opptakene for å få arten til å tre klarere fram.

Et godt tips er å bruke "Sangfugler" i vinterhalvåret, slik at du når våren kommer, kan dra ut i naturen – og gjenkjenne artene du har lært!

Produsert og utgitt av Opplev Naturen DA – www.opplevnaturen.no – november
2005

Anmeldelse Vår Fuglefauna 1-2006

Lærerik fuglesang-CD for de ikke alt for proffe

Helge Kvam og Jon Lurås 2005. SANGFUGLER. En introduksjon til norske fuglers vårsang med leste forklaringer. CD med 48 arter (for hver art et spor med sang pluss kommentarer og et spor uten kommentarer). Spilletid ca 79 minutter. Etui/cover av papp. 

Denne CD’en med norske opptak kom i november 2005, og ble forståelig nok straks godt mottatt. Konseptet er fortrinnsvis ved musikeren Helge Kvam. De fleste opptakene er gjort av Jon Lurås. Tekstene leses av Trond Berg. På etuiet finnes innholdsfortegnelse og nyttig informasjon for øvrig, inklusive forklaring av ti ord/uttrykk med tilknytning til fuglesang (eksemplelvis «strofe» og «gli på tonen»). Hovedformålet med CD’en er å gi nøkler/innfallsporter for den som ønsker å lære fuglesang.

Følgende arter er med, i denne rekkefølge: Gulspurv, gransanger, bokfink, løvsanger, bøksanger, granmeis, blåmeis, svartmeis, kjøttmeis, svarthvit fluesnapper, fuglekonge, rødstjert, svarttrost, duetrost, måltrost, rødvingetrost, møller, gjerdesmett, trepiplerke, rødstrupe, jernspurv, trekryper, grønnfink, spettmeis, flaggspett, grønnspett, svartspett, stær, gulsanger, munk, hagesanger, tornsanger, rørsanger, sivsanger, myrsanger, gresshoppesanger, nattergal, rosenfink, buskskvett, sivspurv, tornirisk, sanglerke, låvesvale, ringdue, skogdue, kattugle, perleugle og gjøk.

Kvam og Lurås presiserer at utgivelsen ikke er ment å være komplett i noen henseender, og at den heller ikke er myntet på erfarne. Utvalget er foreskrevet å gi smakebiter av forskjellige typer sang, representert ved ulike fuglearter med hovedvekt på vanlige. En vadefugl, en vannfugl og orrfugl/storfugl kunne vært med. Utvalget inneholder først og fremst små spurvefugler med tilknytning til skog, park, hage og buskeng. Andre låter enn sang er kun unntaksvis med. Arter med enkel sang skal være presentert først, men det er av ulike grunner ikke helt gjennomført (for eksempel er jo gjøken plassert sist). Det har selvsagt vært en del motstridende hensyn å ivareta under utvalget og utformingen.

Generelt er forvekslingsmuligheter kanskje litt for summarisk og ujevnt behandlet. Ufullstendig gulspurvsang kan på avstand minne om «klapringen» til møller og rødstjert. Granmeisa har en del lyder som ligner lappmeisas. Det er nevnt at svartmeisas sang minner noe om kjøttmeisas, men tilsvarende er ikke kommentert på kjøttmeis-sporet. Deler av sangen til svarthvit fluesnapper kan minne noe om partier av rødstjertens. Det er nevnt på duetrost-sporet at artens sang likner svarttrostens, men på svarttrost-sporet er ikke tilsvarende nevnt. Rødvingetrosten har faktisk dialekter som gjør at man kan blande med andre arter (av egen erfaring minnes jeg tornsanger og trelerke).

Trepiplerkas sang er ganske lik sangen til heipiplerke, skjærpiplerke og lappiplerke. Deler av sangen til gjerdesmetten (ikke «kanarifugl»-trillene) kan gi assosiasjoner til jernspurvens sang. En variant av grønnfinkens sang minner om bjørkefinkens. Flaggspettas «kick» forekommer i lignende variant også hos de andre svarthvite spettene våre. Grønnspettas rop minner ikke bare om et hos svartspetta, men også hos gråspetta. Sangen hos gulsanger og myrsanger har likhetstrekk. Buskskvett og tornsanger kunne vært plassert like ved hverandre, da sangen deres i en del tilfeller kan forveksles. Torniriskens sang minner litt om bergiriskens. Enkelte personer forveksler faktisk ringduas kurring med orrhanens buldring, og gjøkens galing kan av ukyndige forveksles med tyrkerduas kurring.

På hjemmesiden www.opplevnaturen.no finnes mer informasjon om fugler og fuglelyder, samt om denne CD’en (lokaliteter for opptakene og hvilke arter som synger i bakgrunnen med mer). Mange vil mene at tre hundrelapper er i drøyeste laget, men hovedårsaken til den såvidt høye prisen er teknisk behandling av opptakene for å fjerne bakgrunnsstøy i form av andre arters sang og annet. Dette har vært vellykket, for sangen til de aktuelle artene fremtrer klart (men dog ikke alltid kraftig nok sammenlignet med Bergs stemme).

Kanskje det også er marked for en CD som konsekvent velger ut de vanligste artene i storparten av våre fuglefamilier, og fremstiller dem mer grundig med henblikk på de fleste lydene og forvekslingsmulighetene. 

Sangen til mange arter lærer du trolig uansett greit alene ved å få øye på fuglene som synger, eller ved å være med en erfaren ornitolog som kan fortelle deg hvilke det er som synger der og da. Prøv alltid å få øye på fuglen som synger, for det er vanligvis lettere å bli lurt av lyd enn utseende. Jeg tenker på slikt som liknende repertoar hos forskjellige arter, avvik hos enkelte individer, «dialekter» og imitering.

Dette er en god CD for den aktuelle målgruppen, men forbedringer er som nevnt mulig. Kos deg med innspillingene, og løp deretter fortest mulig ut i våridyllen!

Roald Bengtson

Handlekurv