Wildlife Acoustics Song Meter SM4 – Lydopptaker for naturovervåking

Song Meter SM4 er avansert lytteutstyr for å registrere fuglesang, frosker, og sjødyr. Den har to innebygde mikrofoner og den har veldig stor opptakskapasitet. Programmerbar. Passer godt for registrering av hubro, spetter, ugler, og alt av syngene fugler.

kr 14 506

Tilgjengelighet Kun 3 på lager (kan restbestilles)

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste
Varenummer: 790222 Kategori:

Song Meter SM4

Song Meter SM4 er den minste og letteste to-kanals vanntette lydopptaker tilgjengelig.

4. generasjons Song Meter SM4 er en kompakt, vanntett, to-kanals lydopptaker som kan lagre store mengder med data fra naturen, slik som fugler, frosker og sjødyr.

SM4 har to innebygde mikrofoner, nyvinnende planleggingsverktøy, store lagringsmuligheter og lavt strømforbruk – en unik kombinasjon av muligheter som gir den lengste brukstiden for tilgjengelige lydopptakere.

Introduserer en ny generasjon av mikrofoner.

SM4 har en helt ny innebygd mikrofon som produserer en høyere kvalitet på opptak enn fra alle tidligere Song Meter opptakere. Alternativt til de inebygde mikrofonene så har SM4 inkludert 2 mikrofoninnganger som gir deg muligheten til å ta opp tilleggsdata fra kablede mikrofoner; en ny SMM-A2 kablet lydmikrofon og/eller hydrofon (undervannsmikrofon).

To kanaler gir flere oppaksmuligheter.

Om du trengerå ta opp ra to lydkilder på samme tid kan du utnytte SM4 sin 2 kanals mulighet. Opptak i stero eller mono ved å bruke de innebygde mikrofonene eller kople til en eller to kablede mikrofoner/hydrofoner. Du kan kople til ekstra lengder med kabel til de eksterne mikrofonene som gir deg mulighet til å ta opp lyd fra naturen på litt avstand som fugler i skogen eller frosker i en nærliggende dam.

Samle måneder med lyddata.

SM4 har en ny strømkrets som øker opptakstiden betraktelig i forhold til SM3 – opp til 400 timer med opptakstid ved bruk av interne batterier. I dvalemode, mellom planlagte opptak, bruker SM4 nesten ikke strøm, som gjør at den kan være innaktiv i måneder – som betyr at den kan være utsatt lenger, og du trenger mindre turer i felt.

Velg en opptaksplan eller lag din egen.

SM4 har en ny Quick Start meny og planleggingsmuligheter er nytt for området. SM4 kommer med et ut-av-boksen oppraksprogram; inkluderer dagtid, nattid og kontunierlige opptaks programmer. Velg enkelt program og trykk startknappen. SM4 sin nye planleggingsmuligheter lager det enkelt å lage egne programmer som passer dine eksakte behov.

Samle mer enn en terabye med data.

SM4 har to CD-kort porter som aksepterer SDHC og SDXC kort. Med to 512GB kort lagrer SM4 mer enn 1 terabyte med data. I fremtiden, når kort med høyere kapasitet kommer på markedet, vil SM4 kunne lagre enda mer.

Lytt til opptak i felt.

SM4 har en innebygget hodetelefonutgang for å høre på aktiviteten i sanntid.

Du har den lengste garantien tilgjengelig.

Song Meter SM4 var laget for bruk i ekstreme værforhold – fra jungelen til ørkenen og alle forhold i mellom. Faktisk så er produsenten så sikker på at SM4 kan tåle de mest ekstreme forholdene at de gir en 3 års garanti. Det betyr at du kan fokusere på forskning og ikke utstyret.

Opptaksteknologi:

 • To-kanals, 16 bit .wav

Opptaks båndbredde:

 • 20Hz – 48kHz

Samplings rate:

 • Opptakeren størret følgende samplingsrater pr. sek. På en eller to kanaler: 8000, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44000, 48000,96000

Innebygde mikrofoner:

 • Retningskarakteristikk: Omni-Directional
 • Følsomhet: -33.5 dB +/- 3 dB at 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)
 • Signal/støyforhold: 80 dB Typ. At 1kHz (1 Pa, A weighted network)
 • Maks inngangs lydstyrke: 122 dB SPL Typ.

Brukstid:

 • Opp til 400 timer med 4 D-cell Alkaline eller 250 timer med NiHM batterier
 • MERK: Brukstiden kan variere så mye som 50% avhengig av karakteristikkene av forskjellige merker og modeller av minnekort, hvilken type og kvalitet av batterier brukt (alkaline/oppladbare), temperatur og oppsett. Vi anbefaler minnekort fra SanDisk SDHC/SDXC cards.

Strømvalg:

 • Intern strøm ved bruk av 4 D-size alkaline eller NiHM batterier
 • Ekstern strøm via valgfri SM3/SM4 strøm kabel

Lagring:

 • 2 SDHC/SDXC minnekortporter (Class 4 eller høyere)*
 • Mer enn 1 terabyte total kapasitet ved bruk av 2 512GB SDXC kort
 • *Vi anbrfaler å bruke SanDisk SDHC/SDXC kort.

Dimmensjoner:

 • Høyde:218 mm
 • Vidde:186 mm
 • Dybde:78 mm

Vekt:

 • 0.7 kg uten batterier
 • 1.3 kg med batterier

Innbyggingsmateriale:

 • Polycarbonate

Miljøkapsling:

 • Full vanntett

Operasjonstemperaturer:

 • -20°C to 50°C

Garranti:

 • 3 år

Song Meter SM4

The smallest and lightest dual-channel weatherproof acoustic recorder available.

The 4th generation Song Meter SM4 is a compact, weatherproof, dual-channel acoustic recorder capable of capturing large amounts of data from wildlife such as birds, frogs and aquatic life.

The SM4 features two built-in microphones, innovative scheduling tools, large data storage, and low power consumption – a unique combination of features that provide the longest deployment times of any acoustic recorder available.

Introducing a new generation of microphones.

The SM4 features entirely new, built-in microphones that create higher quality recordings than those from all previous Song Meter recorders. Alternatively to the built-in microphones, the SM4 includes two microphone ports – giving you the flexibility to record additional data from a cabled microphone; a new SMM-A2 cabled acoustic microphone, and/or hydrophone.

Two channels give you more recording flexibility.

If you need to record two sources of audio at the same time, take advantage of the SM4’s dual channel feature. Record in stereo or mono using the built-in microphones, or connect one or two cabled microphone/hydrophones. Adding additional runs of cable to the external microphone give you the ability to capture audio from far-off wildlife such as birds in the forest canopy, or frogs at a nearby pond.

Capture months of acoustic data.

The SM4 features new power circuitry that significantly increases deployment time over the SM3 – up to 400 hours of recording time using internal batteries. In Sleep Mode, between scheduled recordings, the SM4 uses almost no power, allowing it to remain idle for months – meaning longer deployments, and fewer trips into the field. See Specifications and FAQ for details.

Choose a schedule or create your own.

The SM4’s new Quick Start menu and Scheduler feature are an industry first. The SM4 comes with out-of-the box recording programs; including daytime, nighttime, and continuous recording schedules. Simply choose schedule and press the Start button. The SM4’s new Scheduler features makes it easy to create custom schedules that suit your exact needs.

Capture more than a terabyte of data.

The SM4 has two SD card slots that accept SDHC and SDXC cards. When fitted with two 512GB cards, the SM4 can store over a terabyte of data. In the future, when higher capacity cards come to market, the SM4 will store even more.

Listen to your recordings in the field.

The SM4 features an integrated headphone jack to monitor activity in real-time.

You’re backed by the longest warranty available.

The Song Meter SM4 was designed for use in extreme weather conditions – from jungles and deserts to parts in between. In fact, we’re so confident that the SM4 can endure the most extreme environmental conditions, we back it with a 3 year warranty. That means you can focus on research, not equipment.

Recording Technology:

 • Two-channel, 16 bit .wav

Recording Bandwidth:

 • 20Hz – 48kHz

Sample Rates:

 • The recorder supports the following sample rates in samples per second on one or two channels: 8000, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44000, 48000,96000

Built-in Microphones (2):

 • Directional Characteristic: Omni-Directional
 • Sensitivity: -33.5 dB +/- 3 dB at 1 kHz (0 dB=1 V/Pa)
 • Signal to Noise Ratio: 80 dB Typ. At 1kHz (1 Pa, A weighted network)
 • Max Input Sound Level: 122 dB SPL Typ.

Run-Time:

 • Up to 400 hours with 4 D-cell Alkaline or 250 hours with NiHM batteries
 • NOTE: Run times can vary by as much as 50% depending on the characteristics of specific brands and models of flash cards, the kind and quality of batteries used (alkaline versus rechargeable), temperature and configuration. We recommend SanDisk brand SDHC/SDXC cards.

Power Options:

 • Internal power using 4 D-size alkaline or NiHM batteries
 • External power via optional SM3/SM4 Power Cable

Storage:

 • 2 SDHC/SDXC flash card slots (Class 4 or greater)*
 • More than 1 terabyte total capacity using 2 512GB SDXC cards
 • *We recommend using SanDisk SDHC/SDXC cards.

Dimensions:

 • Height: 8.6″ / 218 mm
 • Width: 7.3″ / 186 mm
 • Depth: 3.1″ / 78 mm

Weight:

 • 1.6 lbs / .7 kg without batteries
 • 2.9 lbs / 1.3 kg with batteries

Enclosure Material:

 • Polycarbonate

Enclosure Environmental Protection:

 • Fully weatherproof

Operating Temperature:

 • -4°F to +122°F or -20°C to 50°C

Warranty:

 • 3 years
Handlekurv