Guide Termisk kikkert

Termisk kikkert guide

I denne guiden til termisk kikkert forklarer vi hva spesifikasjonene har å si for bruken av den termiske kikkerten, ulike bruksområder og forklaring til spesifikasjonene. Etter å ha lest denne guiden, så skal du kunne være i stand til å forstå de forskjellige begrepene til de termiske kikkertene, og kunne velge den rette kikkerten for deg.

Hva er en termisk kikkert?

Med en termisk kikkert kan du finne dyr, fugler og mennesker i mørket og i dagslys. Termiske varmesøkende kikkerter bruker varmestrålingen, og måler temperaturen i stedet for vanlig lys. Dermed får du se dyr og fugler uten å forstyrre med kraftig lys.

Gråhegre sett med termisk kikkert InfiRay UH50 i modus «Red hot».
Gråhegre sett med termisk kikkert InfiRay UH50 i modus «Red hot».

Hva brukes en termisk kikkert til?

En termiske kikkert fungerer svært godt i ulike typer redningsarbeid etter savnede folk. Det gjelder også ettersøk av skadet vilt. Termiske spottere er imidlertid også veldig populære til bruk i biologisk feltarbeid. Skal du finne fugler på reir, fugleunger eller studere nattaktive dyr, så er en termisk spotter et veldig bra hjelpemiddel. Du kan også bruke en termisk kikkert til å finne steder hvor det er varmetap i et hus. Bruken er rett og slett alle formål hvor temperaturforskjeller er vesentlig til å finne det du leter etter.

Hva betyr spesifikasjonene til en termisk kikkert?

Her vil vi gå gjennom de forskjellige parameterne og ha de betyr. Disse parameterne vil variere avhengig av modellen og produsenten av termiske kikkerter, så det er viktig å vurdere dine spesifikke behov før du velger en kikkert.

Sensoroppløsning

Dette angir antall piksler eller termiske sensorer som brukes i kikkerten. Høyere oppløsning gir skarpere bilder og bedre bildekvalitet. En kikkert med lav oppløsning har kanskje 256×192 punkter på sensoren, mens en i toppskiktet har flere høy oppløsning 640×512 punkter.

Termisk kikkert sensoroppløsning
Her ser du eksempler på et bilde med 256×192 punkter sensor til venstre og 640×512 punkter til høyre. Kikkertene har også forskjell i termisk oppløsning og optisk forstørrelse (se lenger nede).

Pikselstørrelse

Pikselstørrelsen på en termisk kikkert er et mål for hvor stor hver enkelt piksel i sensoren er. Pikselstørrelsen måles i mikron (µm), og jo mindre pikselstørrelse, jo bedre oppløsning vil kikkertens bilde ha.

En termisk kikkert med en pikselstørrelse på 12 µm vil ha et skarpere bilde enn en kikkert med en pikselstørrelse på 17 µm. Dette skyldes at hver enkelt piksel kan fange mer detaljer i målet.

Men med mindre piksler vil en også kunne få mer temperaturstøy.

Skjermoppløsning

Dette angir antall piksler skjermen du ser på i kikkerten har. Dette er som regel høyere enn sensoroppløsningen. Skjermoppløsningen påvirker hvor skarpt bildet virker. Antall punkter i bredden og høyden på skjermen er ofte mer enn dobbelt så mye som du har på sensoren.

Optisk forstørrelse

Dette refererer til hvor mye nærmere objekter ser ut gjennom kikkerten i forhold til det blotte øye. For eksempel, 4x optisk forstørrelse gjør at objekter ser fire ganger nærmere ut. Noen har zoom med mulighet til å skifte mellom to optiske forstørrelser.

Zoomer optisk fra 2x til 4x og tilbake igjen til 2x med InfiRay ZH50 V2. Filmingen er gjort håndholdt.

Digital zoom

Digital zoom gjør det mulig å forstørre bildet ytterligere, men dette fører til en reduksjon i bildekvaliteten når du zoomer inn. Med digital zoom så zoomer du egentlig inn på en del av bildet.

Termisk kikkert
Med digital zoom hentes et område i senter av sensoren og forstørres opp digitalt. Her er det et eksempel fra InfiRay EH35 med 4x digital zoom.

Synsfelt

Synsfeltet indikerer bredden på området du kan se gjennom kikkerten. og er knyttet til optisk forstørrelse. Det måles vanligvis i grader eller meter ved en bestemt avstand. Et bredere synsfelt er nyttig for å oppdage bevegelige mål.

Synsvinkel
En sensor med pikselstørrelse på 12 µm og 640 punkter er 7,68 mm bred. Et objektiv på 35 mm gir et fokuspunkt som er 35 mm fra sensor. Når du trekker en linje fra hver side av sensoren, og gjennom fokuspunkt så blir synsvinkelen vinkelen mellom disse linjene. Her blir den da 12,5°.

Deteksjonsområde

Dette refererer til avstanden termisk kikkert kan oppdage mål. Det er vanligvis oppgitt som den maksimale avstanden der kikkerten kan oppdage en person eller et dyr. Dette er avhengig av sensoroppløsning og optisk forstørrelse. Jo større disse er, jo lenger avstand kan et objekt detekteres på. Det vanligste er å oppgi på hvilken avstand du kan detektere et menneske på 1,7m høyde.

Termisk følsomhet NETD (Noise Equivalent Temperature Difference)

NETD måler hvor små temperaturforskjeller kikkerten kan oppdage. Jo lavere termisk følsomhet, jo bedre kan kikkerten skille mellom mål med små temperaturforskjeller. En rimelig kikkert har typisk ≤40 mK, mens en dyr har ≤25 mK. Lavere tall her betyr bedre følsomhet. Enheten mK er forkortelse for milli Kelvin, og Kelvin er en skala for temperatur. En endring på 25 mK tilsvarer en endring på 0,025 °C.

NEDT
To kameraer med forskjellig NETD, det til venstre er et InfiRey EH35 med NETD på ≤25 mK (640×512 punkters sensor), til høre har vi InfiRay AP09 med NETD på ≤40 mK (256*192 punkters sensor). Bildene er skalert til å ha samme høyde.

Bildelagring og opptak

De fleste termiske kikkerter har innebygd lagringskapasitet og mulighet for å ta opp bilder og videoer. Dette er nyttig for dokumentasjon og etterforskning.

Rådyr filmet med InfiRay EH35

Bildeoppdateringsfrekvens

Dette angir hvor raskt den termiske kikkerten oppdaterer bildet. En høy oppdateringsfrekvens gir jevnere og mer realistisk visning, spesielt når du beveger deg.

Bildekontrast og paletter

Kikkerter kan tilby ulike fargepaletter for å fremheve termiske signaturer på ulike måter. Justerbar kontrast kan også forbedre synligheten av målene.

Termisk kikert Fargepaletter
Eksempler på fargepaletter fra InfiRay UH50: Regnbue, rød monokrom, grønn monokrom, hvit varm, svart varm, rød varm.

Størrelse og vekt

Størrelsen og vekten på kikkerten påvirker hvor bærbar den er. Mindre og lettere kikkerter er enklere å transportere.

Batterilevetid

Batterilevetiden indikerer hvor lenge kikkerten kan brukes før batteriene må lades eller byttes. Dette er spesielt viktig for utendørs bruk. Enkelte modeller leveres med to batterier. Da kan en bytte ut batteriet i felt om det skulle gå tomt.

Vanntetthet og støtsikkerhet

Noen kikkerter er konstruert for å tåle tøffe værforhold og støt. Dette er viktig for utendørs- og militær bruk.

Hvilken termisk kikkert skal jeg velge?

Det en må tenke på er hva du skal bruke den termiske kikkerten til. Selvsagt er det best med høyest mulig sensoroppløsning, og lavest mulig NETD. Regelen er i hovedsak slik at jo bedre kvalitet, jo dyrere kikkert.

Skal om en sjekke noe som ikke er så langt borte, og ikke er avhengig av detaljer for å ha mulighet til å identifisere objektet, så trenger en ikke den beste kvaliteten. Skal du sjekke om det er en fugl i en busk du står ved siden av, eller om du skal sjekke om det er noen dyr på et jorde, så ser du det i de rimeligste kikkertene. Men om du vil ha et større deteksjonsområde, ha litt mer detaljer på det du ser, og kanskje lokalisere objektet mer i forhold til terrenget som har liten varmeforskjell, så trenger du en kikkert med bedre (lavere) NETD og høyere oppløsning.

Forstørrelse har også noe å si på valget. Skal en skanne et nærområde for å se om det er noen objekter, så er det raskere, mer oversiktlig og en fordel med en kikkert med lav optiskforstørrelse 1x eller 2x. Men skal du lete etter objekter lenger borte, og kanskje identifisere disse, så trenger en en litt høyere forstørrelse.

For ringmerkere som driver med fangst av fugler om natten, med en kombinasjon av termisk kikkert og lys, så vil det være en fordel med en termisk kikkert med lav forstørrelse, høy sensoroppløsning og lav NETD.

Produkter nevnt i guiden

Oppsummering

I oppsummeringen av termisk kikkert guide vil vi legge vekt på følgende.

Det er en rekke faktorer du burde tenke over før du bestemmer deg for hvilken termisk kikkert du skal velge. Termiske kikkerter har et bredt spekter av bruksområder, fra redningssøk, fuglekikking, feltundersøkelser, jakt og mer . Dette er igjen med på å avgjøre hvilke spesifikasjoner ved kikkerten du burde legge ekstra vekt på.

Sensoroppløsning og NETD (temperaturfølsomhet) avgjør hvor skarpt du ser, og hvor detaljert du ser varmeforskjeller. De beste har høy oppløsning på 640×512 punkter og en NETD på ≤25 mK.

Synsfelt/forstørrelse må en også ta hensyn til. Skal en skanne fort over områder, så er det en fordel med lav optisk forstørrelse 1x-2,5x. Sitter en på et sted og skal sjekke et større område, eller har en behov for å identifisere objektene på større avstand på trenger en større optisk forstørrelse, 3x og oppover.

Skal du sjekke om det sitter fugler i buskene ved siden av deg, eller på en mark nær deg, så kan en godt klare seg med en med lav sensoroppløsning, høy NETD og lav optisk forstørrelse. Dermed en rimeligere termisk kikkert.

Handlekurv